Այսօր: Երկուշաբթի, 15 Հուլիսի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 25
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 129-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արարատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնք
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 060-88-55-55, ararat.municipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

09 նոյեմբերի 2022 թվականի N 129-Ն

ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2023Թ. ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով  «Տեղական  ինքնակառավարման  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի     18-րդ հոդվածի 18-րդ, 38-րդ  հոդվածի  2-րդ  կետերով,   «Տեղական   տուրքերի  և  վճարներիմասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի, «Աղբահանության   և  սանիտարական  մաքրման մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի 14-րդ հոդվածի    պահանջներով,  ինչպես  նաև  համայնքի  ավագանու  կանոնակարգով. 

ԱՐԱՐԱՏ      ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԱՎԱԳԱՆԻՆ

          ՈՐՈՇՈւՄ Է`

1. Արարատ     համայնքում   2023թ.  համար  սահմանել  տեղական  տուրքերի  և  վճարների  հետևյալ  դրույքաչափերը`

1)Համայնքի  վարչական  տարածքում  շենքերի,  շինությունների,  քաղաքաշինական  այլ  օբյեկտների  /այդ  թվում`  ոչ  հիմնական/  շինարարության,  վերակառուցման,  ուժեղացման,  վերականգնման,  արդիականացման,  բարեկարգման  աշխատանքները  /բացառությամբ`  Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված`  շինարարության  թույլտվություն  չպահանջվող  դեպքերի/  իրականացնելու  նպատակով    շինարարության  թույլտվության,  իսկ  ոչ  հիմնական  շինարարությունների  մասով`  տեղադրման  թույլտվության  համար,  ինչպես  նաև  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  հաստատված  ճարտարապետաշինարարական    նախագծին  համապատասխան`  նոր  շենքերի, շինությունների  /ներառյալ` ոչ  հիմնական/  շինարարության  թույլտվության  համարտեղական  տուրք  սահմանել`

     ա.հիմնական շենքերի և շինությունների համար՝

 -մինչև 300 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում` այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար

  ա/ ք. Արարատ 15.000  ՀՀ  դրամ

  բ/ գ. Արարատ,  գ. Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  15.000 ՀՀ դրամ

  գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 15.000 ՀՀ դրամ  

  դ/ գ. Երասխ, գ. Պարույր Սևակ 7.500 ՀՀ դրամ

    բ. սույն կետի «ա» ենթակետով չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար`

    - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`

  ա/ ք. Արարատ 30.000 ՀՀ դրամ

  բ/ գ. Արարատ, գ. Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  30.000 ՀՀ դրամ

  գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 30.000 ՀՀ դրամ  

  դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 15.000  ՀՀ դրամ

  -  500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`

  ա/ք. Արարատ 50.000 ՀՀ դրամ

  բ/ գ. Արարատ ,Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  50.000 ՀՀ դրամ

  գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 50.000 ՀՀ դրամ  

  դ/գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 25.000 ՀՀ դրամ

 

    -1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների  համար՝

  ա/ ք.Արարատ 50.000 ՀՀ դրամ

  բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  50.000 ՀՀ դրամ

  գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 50.000 ՀՀ դրամ  

  դ/գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 25.000 ՀՀ դրամ

 

    -3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների  համար՝ 

  ա/ ք. Արարատ 100.000 ՀՀ դրամ

  բ/ գ. Արարատ ,Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  100.000 ՀՀ դրամ

  գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 100.000 ՀՀ դրամ  

  դ/գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 50.000 ՀՀ դրամ

 

գ. ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար`

   - մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`

  ա/ք. Արարատ 3.000 ՀՀ դրամ

  բ/ գ. Արարատ ,գ.Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  3.000 ՀՀ դրամ

  գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 3.000 ՀՀ դրամ  

  դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 1.500 ՀՀ դրամ

    - 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`

  ա/ ք. Արարատ 5.000 ՀՀ դրամ

  բ/ գ. Արարատ Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  5.000 ՀՀ դրամ

  գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 5.000 ՀՀ դրամ  

  դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 2.500 ՀՀ դրամ

2) Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող  շենքերի և շինությունների  վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար, եթե սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծով ՝

       ա. չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն`

  ա/ ք. Արարատ 3.000 ՀՀ դրամ

  բ/ գ. Արարատ ,գ.Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  3.000 ՀՀ դրամ

  գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 3.000 ՀՀ դրամ  

  դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 1.500 ՀՀ դրամ

    բ. բացի շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման կամ արդիականացման աշխատանքներից՝ նախատեսվում է նաև կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի տրամաչափային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն, և բացի սույն կետի «ա» ենթակետով սահմանված դրույքաչափի, կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը` շենքերի և շինությունների ընդհանուր մակերեսի ավելացման կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխության մասով.

   գ. նախատեսվում է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) շինարարություն կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն, ապա այն համարվում է նոր շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության համար սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը:

  3Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված` քանդման  թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի)   թույլտվություն համար`                                                                                                                                             

    ա/ / ք. Արարատ 5.000 ՀՀ դրամ

    բ/  գ. Արարատ , գ.Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  5.000 ՀՀ դրամ

    գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 5.000 ՀՀ դրամ  

    դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 2.500 ՀՀ դրամ

   4)Համայնքի  վարչական  տարածքում լցավորման յուրաքանչյուր կայանում  հեղուկ  վառելիքի, վաճառքի  թույլտվությանհամար   տեղական  տուրքը օրացուցային    տարվահամար սահմանել՝

ա/  ք.Արարատ 150.000ՀՀդրամ

բ/  գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 150.000ՀՀդրամ

  4.1 լցավորման յուրաքանչյուր կայանումսեղմված բնական գազերի վաճառքի թույլտվության համարօրացույցային տարվա համար սահմանել ՝

     ա/  ք.Արարատ 200.000ՀՀդրամ

բ/գ. Արարատ,գ.Նոյակերտ,գ.Ավշար,գ.Սուրենավան 200.000ՀՀդրամ

 

   4.2 լցավորման յուրաքանչյուր կայանումհեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի վաճառքի թույլտվության համարօրացույցային տարվա համար սահմանել ՝

ա/  ք.Արարատ 150.000ՀՀդրամ

բ/  գ. Արարատ,գ.Նոյակերտ,գ.Ավշար,գ.Սուրենավան 150.000ՀՀդրամ

 

   5)Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերի տարածքում լցավորման յուրաքանչյուր կայանումհեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացույցային տարվա համար սահմանել՝

     ա/  գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 150.000 ՀՀ դրամ

բ/  գ. Երասխ, , գ.Պարույր Սևակ  100.000 ՀՀ դրամ

 5.1Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերի տարածքում լցավորման յուրաքանչյուր կայանում սեղմված բնական գազի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացույցային տարվա համար սահմանել՝

     ա/  գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 200.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Երասխ, , գ.Պարույր Սևակ  200.000 ՀՀ դրամ

 

5.2 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերի տարածքում լցավորման յուրաքանչյուր կայանումհեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային  գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացույցային տարվա համար սահմանել՝

ա/  գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 150.000 ՀՀ դրամ

բ/  գ. Երասխ, , գ.Պարույր Սևակ  100.000 ՀՀ դրամ

 

    6) Համայնքի  վարչական  տարածքում  գտնվող  խանութներում  և կրպակներում    հեղուկ վառելիքի, սեղմված  բնական  կամ  հեղուկացված  նավթային  գազերի, մանրածախ  առևտրի  կետերում   կամ  ավտոմեքենաների, տեխնիկական  սպասարկման  և  նորոգման   ծառայության      օբյեկտներում  տեխնիկական  հեղուկների  վաճառի թույլտվության  համար՝  օրացուցային  տարվա  համար՝  

1.  ք.Արարատ 45. 000  ՀՀ դրամ

2. գ. Արարատգ.Նոյակերտ ,գ.Ավշար , գ.Սուրենավան  45.000  ՀՀ դրամ

 

7)Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում գտնվող խանութներում  և կրպակներում    հեղուկ վառելիքի, սեղմված  բնական  կամ  հեղուկացված  նավթային  գազերի, մանրածախ  առևտրի  կետերում   կամ  ավտոմեքենաների, տեխնիկական  սպասարկման  և  նորոգման   ծառայության      օբյեկտներում  տեխնիկական  հեղուկների  վաճառի թույլտվության  համար՝ 

   1. գ. Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ   45.000 ՀՀդրամ

   2.   գ. Երասխ , գ.Պարույր Սևակ 30.000 ՀՀ դրամ

   8)Համայնքի վարչական  տարածքումթանկարժեքմետաղներիցպատրաստվածիրերիմանրածախ առուվաճառքի թույլտվության  համար   տեղական  տուրք   օրացուցային    տարվա   համար  սահմանել՝  

  1. ք.Արարատ 50.000   ՀՀդրամ

  2.գ. Արարատ , գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար , գ.Սուրենավան 50.000ՀՀդրամ

  3.գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ,գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 50.000  ՀՀ դրամ

  4.գ. Երասխ,գ.Պարույր Սևակ 25.000 ՀՀ դրամ

    9)Համայնքի վարչական  տարածքում  ոգելից և  ալկոհոլային   խմիչքների և ծխախոտի   արտադրանքի   վաճառքի    թույլտվության   համար՝

 1)ոգելից  և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության  համար՝ ուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ 

 - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների   ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

ա/ք.Արարատ 6.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ. Ավշար  , գ.Սուրենավան   4.000 ՀՀ  դրամ

գ/ գ. Երասխ, գ.Արմաշ, գ.Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն - Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ- Լանջառ 2.400 ՀՀ դրամ

 -26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 

ա/ք.Արարատ  8.250 ՀՀ դրամ

բ/.գ.Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  5.500  ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ, գ.Արմաշ, գ.Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 3300 ՀՀ դրամ

-50-ից մինչև  100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ա/ ք.Արարատ 10.500 ՀՀ դրամ

 բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  7.000 ՀՀ դրամ

 գ/ գ. Երասխ, Գ,Արմաշ,  գ.Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 4.200 ՀՀ դրամ

 -100-ից մինչև  200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական  շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ա/ք.Արարատ 15.750 ՀՀ դրամ

 բ/ գ. Արարատ գ.Նոյակերտ, գ. Ավշար, գ.Սուրենավան 10.500  ՀՀ դրամ

 գ/ գ.Երասխ, գ.Արմաշ, գ.Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ,  գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 6.300 ՀՀ դրամ

-200-ից մինչև  500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

ա/ք.Արարատ 19.500 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ , գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար , գ.Սուրենավան  13.000 ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 7800դ

   -500 և ավելի  քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

ա/ք.Արարատ 34.500 ՀՀ դրամ

      բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար , գ. Սուրենավան  23.000 ՀՀ դրամ

գ/.գ. Երասխ, գ. Արմաշ, գ.Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ , գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 13.800դ

   2)  ծխախոտի  արտադրանքի  վաճառքի թույլտվության  համար  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար

- մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

ա/ք.Արարատ   6.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ  գ. Նոյակերտ գ.Ավշար գ.Սուրենավան  4.000  ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ, գ. Արմաշ, գ.Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 2400դ

-26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

ա/ ք.Արարատ 8250դրամ

բ/գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  5500դրամ

գ/ գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 3300դ

-50-ից մինչև  100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

ա/ ք.Արարատ 10.500 ՀՀ դրամ

բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան   7000 ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ,գ. Արմաշ, գ.Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն,- Վարդաշատ գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ  4.200 ՀՀ դրամ

 

   - 100-ից մինչև  200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

ա/ ք.Արարատ 15.750  ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ , գ. Ավշար, գ.Սուրենավան  10.500 ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ, գ.Արմաշ, գ.Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 6.300 ՀՀ դրամ

   -200-ից մինչև  500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

ա/ ք.Արարատ 19.500 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  13.000  ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ, գ.Արմաշ, գ.Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 7.800 ՀՀ դրամ

   - 500 և ավելի  քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

ա/ ք.Արարատ 34500դրամ

բ/գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան   23000դրամ

գ/ գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 13800դ

10)  Իրավաբանական  անձանց  և  անհատ  ձեռնարկատերերին  համայնքի  վարչական տարածքում «Առևտրի և  ծառայությունների  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքով   սահմանված  բացօթյա  առևտուր  կազմակերպելու  թույլտվության  համար   յուրաքանչյուր  օրվա  համար`  1քմ-ի  համար:

1. ք.Արարատ 350 ՀՀդրամ

2. գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  262.5 ՀՀ դրամ

3.  գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ  262.5 ՀՀ դրամ

    4. գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 175 ՀՀ դրամ

 

11)   Համայնքի  վարչական   տարածքում  առևտրի,  հանրային  սննդի,  զվարճանքի, շահումով  խաղերի  ևվիճակախաղերի  կազմակերպման  օբյեկտներին,  բաղնիքներին  /սաունաներին/  և  խաղատներին    ժամը  2400  -ից  հետո  աշխատելու  թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  օրացուցային  տարվա  համար   սահմանել.

1. առևտրի օբյեկտների համար`

ա/ք.Արարատ 37.500  ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան   37.500 ՀՀ դրամ

գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն-Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 37.500 ՀՀ դրամ

դ//գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 25.000 ՀՀ դրամ

2. հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար`

ա/ք.Արարատ 75.000 ՀՀ դրամ

բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ. Ավշար  գ.Սուրենավան  75.000 ՀՀ դրամ

գ/գ.Արմաշ,  գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 75.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 50.000

3. բաղնիքների (սաունաների) համար`

ա/ ք.Արարատ 225.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ գ.Ավշար , գ.Սուրենավան  225.000 ՀՀ դրամ

գ/գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 225. 000 ՀՀ դրամ

դ// գ.Երասխ, գ.Պարույր Սևակ  150.000 ՀՀ  դրամ

 

4. խաղատների համար`

ա/ ք.Արարատ 750.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ,գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար,գ.Սուրենավան  750.000 ՀՀ դրամ

գ/Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ  750.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ , Պարույր Սևակ 500.000 ՀՀ դրամ

 5. շահումով խաղերի համար`

ա/ ք.Արարատ 187.500 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ գ.Նոյակերտ,գ.Ավշար, գ.Սուրենավան 187.500 ՀՀ դրամ

գ/Արմաշ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 187.500 դ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 125.000 ՀՀ դրամ

 6. վիճակախաղերի համար`

ա/ ք.Արարատ 112.500 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ , գ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 112.500  ՀՀ դրամ

գ/Արմաշ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 112.500  ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 75.000 ՀՀ դրամ

12)  Համայնքի  վարչական  տարածքում համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային  սննդի  կազմակերպման  և  իրացման  թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի համար սահմանվում է՝

     1 .հիմնական շինությունների ներսում

     - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 

ա/ք.Արարատ 4.000  ՀՀդրամ

բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  3.000ՀՀդրամ

գ/գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 3.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 2.000 ՀՀ դրամ

    - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի  օբյեկտի համար`

ա/ք.Արարատ 8.000  ՀՀդրամ

բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  6.000ՀՀդրամ

գ/գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 6.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 4.000 ՀՀ դրամ

    -  50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար` 

ա/ք.Արարատ 12.000  ՀՀդրամ

բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  9.000ՀՀդրամ

գ/գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 9.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 6.000 ՀՀ դրամ

    - 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝

ա/ք.Արարատ 16.000  ՀՀդրամ

բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  12.000ՀՀդրամ

գ/գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 12.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 8.000 ՀՀ դրամ

- 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  

ա/ք.Արարատ 24.000  ՀՀդրամ

բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  18.000ՀՀդրամ

գ/գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 18.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 12.000  ՀՀ դրամ

- 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  

ա/ք.Արարատ 40.000  ՀՀդրամ

բ/գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  30.000ՀՀդրամ

գ/գ.Արմաշ,  գ.Զանգակատուն - Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 30.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 20.000 ՀՀ դրամ

 

 2. ոչ հիմնական շինությունների ներսում`

   - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  

ա/ ք.Արարատ 1.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  1.000 ՀՀ դրամ

գ/  գ.Արմաշ , գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 1.000 ՀՀ դրամ:

դ/ գ. Երասխ , գ.Պարույր Սևակ 500 ՀՀ դրամ

   - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝   

ա/ ք.Արարատ 2.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ ,գ.Նոյակերտ գ.Ավշար , գ.Սուրենավան 2.000 ՀՀ դրամ

գ/ գ.Արմաշ , գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 2.000  ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ. Պարույր Սևակ 1.000 ՀՀ դրամ

    -  50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝     

ա/ ք.Արարատ 4.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ , գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար , գ.Սուրենավան  4.000 ՀՀ դրամ

գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 4.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ , գ.Պարույր Սևակ  2.000

    - 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 

ա/ ք.Արարատ 8.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ , գ.Նոյակերտ , գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  8.000 ՀՀ դրամ

գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 8.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 4.000

    - 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝   

ա/ ք.Արարատ 12.000  ՀՀ  դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ գ.Ավշար, գ.Սուրենավան 12.000  ՀՀ դրամ

գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ  12.000  ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 6.000 ՀՀ դրամ

    - 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար

ա/ ք.Արարատ 20.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ.Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ. Ավշար , գ.Սուրենավան 20.000 ՀՀ դրամ

գ/ գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 20.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 10.000

13)  տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար ՝ օրացույցային տարվա համար ՝

  1. ք.Արարատ  ՝ 3.750  ՀՀ  դրամ

 

14)Համայնքի վարչական  տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար՝ բացառությամբ բնակավայրերի  սահմաններից դուրս գտնվող  միջպետական  նշանակության   ավտոմոբիլային ճանապարների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող գովազդների թույլտվությունների համար յուրաքանչյուր ամիս 2   համար

  1. ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար`

ա/ ք.Արարատ 1.500  ՀՀ  դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար , գ.Սուրենավան , գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ/  գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 1.500 ՀՀ դրամ

գ/ գ Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 1.000 ՀՀ  դրամ

2. թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար`

ա/ ք.Արարատ 2.625  ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ , գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան, գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ/  ՈՒրցալանջ-Լանջառ   2.625 ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ, , գ.Պարույր Սևակ  1.750 ՀՀ դրամ

3. սոցիալական գովազդի համար՝ զրո դրամ.

ա/ ք.Արարատ 0  ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ,գ.Նոյակերտ,գ.Ավշար, գ.Սուրենավան   0  ՀՀ դրամ

 գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ -  0  ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ  0 ՀՀ դրամ

    4. այլ արտաքին գովազդի համար`

ա/ ք.Արարատ 1.125 ՀՀ  դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար , գ.Սուրենավան, գ.Արմաշ , գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ,

 գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ   1.125 ՀՀ  դրամ

գ/ գ.Երասխ, գ.Պարույր Սևակ  750 ՀՀ դրամ

    5.դատարկ գովազդային վահանակների համար՝համայնքի վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար

ա/ ք.Արարատ 281.25 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան , գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ   281.25 ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ , գ.Պարույր Սևակ  187.5 ՀՀ դրամ

6.արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը՝ համայնքի վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար

ա/ ք.Արարատ 112.5դրամ

բ/գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան , գ. , Արմաշ ,գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ,

գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ  112.5 ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ, գ. Պարույր Սևակ  75  ՀՀ դրամ

 

  15) Արարատ համայնքի  խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում ),  որպես  օրենքով  գրանցված   ապրանքային  նշան,  ապրանքների  արտադրության,  աշխատանքների կատարման, ծառայությունների   մատուցման  գործընթացներում   օգտագործելու   թույլտվության  համար՝  օրացուցային  տարվա  համար    

1.ք.Արարատ 75.000ՀՀդրամ

2.գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 75.000ՀՀդրամ

3.գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 75.000 ՀՀ դրամ

4. գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 50.000 ՀՀ դրամ

 

16) Համայնքի վարչական տարածքում  մարդատար  տաքսու  /բացառությամբ  երթուղային  տաքսիների  ծառայություն  իրականացնելութույլտվության  համար/ տեղականտուրքըօրացուցային    տարվա  համարսահմանել 

1.ք.Արարատ 7.500  ՀՀդրամ

2.գ. Արարատ,գ.Նոյակերտ ,գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  7.500ՀՀդրամ

    3. գ. Երասխ, գ.Արմաշ , գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 7.500 ՀՀ դրամ

   4. գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 5.000 ՀՀ դրամ

17)Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի /հրաժեշտի/ ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և /կամ/ մատուցման թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝

1.ք.Արարատ 250.000ՀՀդրամ

2.գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան 250.000ՀՀդրամ

3.գ.Արմաշ, գ.Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 250.000 ՀՀ դրամ

4. գ. Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 150.000 ՀՀ դրամ

 18)Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար, օրացուցային տարվա համար՝

1.3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 2.500.000 ՀՀ  դրամ.

2.5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 5.000.000  ՀՀ  դրամ.

3. 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 7.000.000 ՀՀ  դրամ.

4.  10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 10.000.000  ՀՀ  դրամ:

 

19) Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար՝

1. ք.Արարատ – 150.000 ՀՀ դրամ

      2. գ. Արարատ, գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ. Սուրենավան - 150.000 ՀՀ դրամ

     3. գ.Արմաշ, Զանգակատուն- Վարդաշատ, գ.ՈՒրցալանջ-Լանջառ 150.000 ՀՀ դրամ

     4. գ Երասխ, գ.Պարույր Սևակ 100.000 ՀՀ դրամ

 

20) Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա  ծառայության օբյեկտի գործունեության  թույլտվության  համար.

1. կարաոկեի, դիսկոտեկի , բաղնիքի,սաունա և շոգեբաղնիքի համար ՝ օրացուցային տարվա համար

     ա/ ք.Արարատ – 15.000 ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ,  գ.Նոյակերտ, գ.Ավշար, գ.Սուրենավան - 15.000 ՀՀ դրամ

գ/Արմաշ, Զանգակատուն, ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ – 15.000 դրամ

դ/ գ. Երասխ,գ. , Պարույր Սևակ 10.000 ՀՀ դրամ

2. Հեստապարային ակումբի  համար ՝օրացուցային  տարվա  համար

ա/ ք.Արարատ – 225.000  ՀՀ դրամ

բ/ գ. Արարատ,գ.Նոյակերտ,գ.Ավշար, գ.Սուրենավան  - 225.000 ՀՀ դրամ

գ/ գ. Երասխ, գ.Արմաշ,Զանգակատուն- Վարդաշատ , ՈՒրցալանջ-Լանջառ  225.000 ՀՀ դրամ

դ/ գ. Երասխ, , գ.Պարույր Սևակ  150.000 ՀՀ դրամ

 

2. Արարատ համայնքում  2022թ  համար  սահմանել  տեղական  վճարների  հետևյալ   դրույքաչափերը՝

1)Համայնքի  տարածքում  շենքի  կամ  շինության  արտաքին  տեսքը   փոփոխող  վերակառուցման  աշխատանքները  կատարելու  հետ  կապված  տեխնիկատնտեսական  պայմաններ  մշակելու  և  հաստատելու  համար տեղական վճար սահմանել՝

ք.Արարատ 8.000 ՀՀ դրամ

գյուղականբնակավարերում  5.000 ՀՀ դրամ

2) ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված՝ շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն  իրականացնելուց  հետո  շենքերի  և շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար և  նախատեսված  աշխատանքներն  ավարտելուց  հետո  շահագործման  թույլտվության  ձևակերպման  համար  տեղական վճար  սահմանել՝ 

ք.Արարատ 8.000  ՀՀ  դրամ

Գյուղական  բնակավայրերում 5.000  ՀՀ դրամ

3) Համայնքի  տնօրինության  և  օգտագործման  ներքո  գտնվող  հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և  վարձակալության տրամադրելու  դեպքում փաստաթղթերի «փաթեթի» նախապատրաստման  համար տեղական վճար  սահմանել ՝

ք.Արարատ 8. 000  ՀՀ դրամ

Գյուղական  բնակավայրերում   5000 ՀՀ  դրամ

4) Համայնքի  կողմից  կազմակերպվող  մրցույթների  և  աճուրդների  մասնակցության  համար՝  համայնքի  մատուցած  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  վճար  սահմանել 

ք.Արարատ 5.000 ՀՀ դրամ

Գյուղականբնակավարերում5.000 ՀՀ դրամ

5) Համայնքի  կողմից  աղբահանության  վճար  վճարողների  համար  աղբահանության  աշխատանքները  կազմակերպելու  համար  աղբահանության  վճար  սահմանել յուրաքանչյուր  բնակչի  համար

ք.Արարատ  200 ՀՀ դրամ

Գյուղական  բնակավայրերում150 ՀՀ դրամ

   51. Համայնքի  կողմից  կառավարվող  բազմաբնակարան  շենքերի  ընդհանուր բաժնային  սեփականության  պահպանման  պարտադիր  նորմերի  կատարման  համար  համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով  մատուցված  ծառայությունների  դիմաց   1մ2   համար  փախհատուցման  վճար  սահմանել -  10 դրամ,

 

6) Ոչ բնակելի  նպատակային  նշանակության  շենքերում և /կամ/  շինություններում   աղբահանության  վճարը  սահմանվում  է  ըստ  շինության  ընդհանուր  մակերեսի  հետևյալ  դրույքաչափերով.                                                                                                     

1առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման շենքերի և  շինությունների մասով՝ մեկ քառակուսի մետր մակերեսի  համար՝  50 դրամ.

2) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների, տրանսպորտի բոլոր տիպերի կայանների (ավտոկայանների, օդանավակայանների, երկաթուղային կայարանների), հանգստյան տների, բազաների ո ւճամբարների, սպորտի համար  նախատեսված շենքերի և  շինությունների  մասով՝  մեկ քառակուսի մետր  մակերեսի  համար՝  20 դրամ.

3) վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես  նաև  առողջապահության  համար  նախատեսված  շենքերի  և   շինությունների  մասով՝ մեկ  քառակուսի  մետր  մակերեսի  համար՝   20 դրամ.

4) գիտական, կրթական  և  ուսումնական  նշանակության, սոցիալական  ապահովության, մշակույթի, արվեստի, կրոնական, պաշտամունքային, քաղաքացիական պաշտպանության համար նախատեսված շենքերի և շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար՝ երեքից մինչև տասնհինգ  Հայաստանի  Հանրապետության  դրամ, իսկ զորանոցների  մասով՝  մեկ  քառակուսի  մետր  մակերեսի  համար՝  8 դրամ.

5)արտադրական՝արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության շենքերի և շինությունների մասով (այդ թվում՝ավտոկայանատեղի)` մեկ  քառակուսի մետր  մակերեսի  համար` 5դրամ.

 

6) շինություններում, որտեղ իրականացվում է մեկից  ավելի առանձնացված տնտեսական  գործունեություն, աղբահանության վճարը հաշվարկվում է  յուրաքանչյուր  հատվածի համար՝ ըստ  տվյալ հատվածում իրականացվող  գործունեության  տեսակի, համաձայն սույն մասի 1-5-րդ կետերով սահմանված դրույքաչափերի, եթե աղբահանության վճար վճարելու պարտավորություն ունեցող անձը դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է համայնքի ղեկավարին՝ կցելով նշված հատվածների մակերեսների նշումով սխեման, իսկ  համայնքի  ղեկավարին չտեղեկացնելու  դեպքում  հաշվարկվում է  սույն  մասի 1-5-րդ  կետերով սահմանված   դրույքաչափով.

 

7) շինություններում (այդ թվում՝ առանձնացված  տնտեսական  գործունեության համար  նախատեսված  շինությունների  առանձին  հատվածներում), որտեղ որևէ գործունեություն մշտապես կամ ժամանակավորապես չի իրականացվում, աղբահանության վճարի հաշվարկվում, եթե շինությունում մշտապես կամ  ժամանակավորապես  որևէ  գործունեություն  չի   իրականացնելու  վերաբերյալ  աղբահանության  վճար  վճարելու  պարտավորություն  ունեցող   անձը   դրա մասին տեղեկացնում  է  համայնքի  ղեկավարին, իսկ  համայնքի  ղեկավարին  չտեղեկացնելու  դեպքում  հաշվարկվում  է  սույն   մասի 1-5-րդ  կետերով  սահմանված   դրույքաչափով:

 6.1 Շենքերի  և  շինություններից  դուրս  գտնվող  առևտրի  և  հանրային  սննդի   օբյեկտների, ծառայությունների  մատուցման  վայրերի  մասով  2  համար  - 50 դրամ:                                                                           

 6.2  Շենքերի  և  շինություններից  դուրս  գտնվող  առևտրի  և  հանրային  սննդի   օբյեկտների, կենցաղային  ծառայությունների  մատուցման   վայրերում, որտեղ  որևէ  գործունեություն  մշտապես  կամ  ժամանակավորապես  չի  իրականացվում, աղբահանության վճար  չի  հաշվարկվում,  եթե  շենքերից  և  շինությունենրից  դուրս  գտնվող   առևտրի  և  հանրային  սննդի  օբյեկտների, ծառայությունների  մատուցման  վայրերում մշտապես  կամ  ժամանակավորապես  որևէ  գործունեություն  չիրականացնելու  վերաբերյալ  աղբահանության  վճար   վճարելու  պարտավորություն  ունեցող  անձը  դրա  մասին  տեղեկացնում է   համայնքի  ղեկավարին:

6.3 Ոչ կենցաղային աղբի համար, ինչպես նաև ոչ  բնակելի տարածքների վերաբերյալ սույն որոշման 3-րդ կետի ա/-ից և ե/ ենթակետերով սահմանված դրույքաչափերի հետ անհամաձայնության դեպքում աղբահանության վճարը սահմանվում է՝

1) ըստ ծավալի 1մ3 աղբի համար -3.000   ՀՀ դրամ  կամ

2) ըստ զանգվածի 1տ աղբի համար -10. 000 ՀՀ դրամ

3)ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքի /կամ/ շինության սեփականատերը անհամաձայնության մասին գրավոր ներկայացնում է համայնքի ղեկավարին աղբահանության ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

7)Ջրմուղ-կոյուղու  ծառայությունների  կողմից չսպասարկվող համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով  մատուցված  ծառայությունների համար տեղական վճար 1 խմ ջրի համար  սահմանել՝

Գ.Ավշար , գ.Նոյակերտ , գ, Սուրենավան , գ.Արմաշ  160 ՀՀ դրամ

 8)Ջրօգտագործողների  ընկերությունների  սպասարկման  տարածքներում չներառված բնակավայրերում համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով    ոռոգման   ջրի  մատակարարման  ծառայություն  մատուցելու համար տեղական վճար սահմանել ՝

ք.Արարատ  100 քմ հողատարածքի   համար 500 ՀՀ դրամ, գԱրմաշ- 1տնամերձի համար-1000 ՀՀ դրամ

9)Համայնքի  կողմից  կառավարվող  բազմաբնակարան  շենքերի  ընդհանուր բաժնային  սեփականության  պահպանման  պարտադիր  նորմերի  կատարման  համար  համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով  մատուցված  ծառայությունների  դիմաց   2   համար  փոխհատուցման  վճար  սահմանել -  10 դրամ

10) Ոչ բնակելի  նպատակային  նշանակության  շենքերում և /կամ/  շինություններում   աղբահանության  վճարը  սահմանվում  է  ըստ  շինության  ընդհանուր  մակերեսի  հետևյալ  դրույքաչափերով.                                                                                                      

    1)առևտրի, հանրային   սննդի  և   կենցաղային  ծառայությունների  մատուցման  շենքերի  և  շինությունների  մասով՝ մեկ  քառակուսի  մետր   մակերեսի   համար՝  50 դրամ.

   2) հյուրանոցային  տնտեսության  օբյեկտների, տրանսպորտի  բոլոր  տիպերի  կայանների (ավտոկայանների, օդանավակայանների, երկաթուղային կայարանների), հանգստյան տների, բազաների ու ճամբարների, սպորտի  համար  նախատեսված   շենքերի  և  շինությունների  մասով՝  մեկ քառակուսի  մետր   մակերեսի   համար՝  20 դրամ.

   3) վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես   նաև   առողջապահության   համար   նախատեսված   շենքերի   և   շինությունների   մասով՝  մեկ   քառակուսի  մետր   մակերեսի  համար՝  20 դրամ.

   4) գիտական, կրթական  և  ուսումնական   նշանակության, սոցիալական   ապահովության, մշակույթի, արվեստի, կրոնական, պաշտամունքային, քաղաքացիական պաշտպանության  համար  նախատեսված  շենքերի  և  շինությունների  մասով` մեկ քառակուսի  մետր  մակերեսի  համար՝ երեքից  մինչև  տասնհինգ  Հայաստանի  Հանրապետությանդրամ, իսկ  զորանոցների   մասով՝  մեկ  քառակուսի  մետր   մակերեսի   համար՝  3 դրամ.

   5) արտադրական՝  արդյունաբերական  և  գյուղատնտեսական  նշանակության  շենքերի  և  շինությունների  մասով (այդ  թվում՝  ավտոկայանատեղի)`  մեկ   քառակուսի   մետր    մակերեսի   համար`  5  դրամ.

    6) շինություններում, որտեղ  իրականացվում  է  մեկից  ավելի  առանձնացված  տնտեսական  գործունեություն, աղբահանության վճարը  հաշվարկվում  է  յուրաքանչյուր  հատվածի  համար՝  ըստ   տվյալ  հատվածում   իրականացվող    գործունեության   տեսակի, համաձայն սույն մասի 1-5-րդ կետերով  սահմանված  դրույքաչափերի, եթե  աղբահանության  վճար  վճարելու  պարտավորություն  ունեցող  անձը   դրա մասին գրավոր տեղեկացնում  է  համայնքի  ղեկավարին՝  կցելով   նշված  հատվածների  մակերեսների  նշումով  սխեման, իսկ  համայնքի  ղեկավարին  չտեղեկացնելու  դեպքում  հաշվարկվում  է  սույն   մասի 1-5-րդ  կետերով  սահմանված   դրույքաչափով.

   7) շինություններում (այդ  թվում՝  առանձնացված   տնտեսական  գործունեության   համար  նախատեսված   շինությունների առանձին  հատվածներում), որտեղ  որևէ  գործունեություն  մշտապես  կամ  ժամանակավորապես  չի  իրականացվում, աղբահանության վճարի հաշվարկվում, եթե շինությունում  մշտապես կամ  ժամանակավորապես  որևէ  գործունեություն  չի  իրականացնելու  վերաբերյալ  աղբահանության  վճար  վճարելու պարտավորություն ունեցող անձը դրա մասին տեղեկացնում  է  համայնքի  ղեկավարին, իսկ  համայնքի  ղեկավարին  չտեղեկացնելու  դեպքում  հաշվարկվում  է  սույն մասի 1-5-րդ  կետերով  սահմանված    դրույքաչափով:

 10.1 Շենքերի  և  շինություններից  դուրս  գտնվող  առևտրի  և  հանրային  սննդի   օբյեկտների , ծառայությունների  մատուցման  վայրերի  մասով  2  համար  - 50 դրամ: 10.2  Շենքերի  և  շինություններից  դուրս  գտնվող  առևտրի  և  հանրային  սննդի   օբյեկտների, կենցաղային  ծառայությունների  մատուցման   վայրերում, որտեղ  որևէ  գործունեություն  մշտապես  կամ  ժամանակավորապես  չի  իրականացվում, աղբահանության վճար  չի  հաշվարկվում,  եթե  շենքերից  և  շինությունենրից  դուրս  գտնվող   առևտրի  և  հանրային  սննդի  օբյեկտների, ծառայությունների  մատուցման  վայրերում մշտապես  կամ  ժամանակավորապես  որևէ  գործունեություն  չիրականացնելու  վերաբերյալ  աղբահանության  վճար   վճարելու  պարտավորություն  ունեցող  անձը  դրա  մասին  տեղեկացնում է   համայնքի  ղեկավարին:

10.3 Ոչ կենցաղային աղբի համար, ինչպես նաև ոչ  բնակելի տարածքների վերաբերյալ սույն որոշման    3-րդ կետի ա/-ից  և ե/ ենթակետերով սահմանված դրույքաչափերի հետ անհամաձայնության դեպքում աղբահանության վճարը սահմանվում է՝

1/ ըստ ծավալի 1մ3 աղբի համար -3.000   ՀՀ դրամ կամ

2/ ըստ զանգվածի 1տ աղբի համար -10. 000 ՀՀ  դրամ

3/ ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքի /կամ/ շինության սեփականատերը անհամաձայնության մասին գրավոր ներկայացնում է համայնքի ղեկավարին աղբահանության ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

11) Համայնքային   ենթակայության  մանկապարտեզների  ծառայությունից  օգտվողների համար  տեղական վճար   սահմանել՝                                                                                                                 ք.Արարատ, գ. Արարատ, գ.Ավշար,գ.Նոյակերտ,գ.Սուրենավան  7.000 ՀՀ դրամ

գ.Արմաշ, գ.Երասխ,գ.Պ.Սևակ, Զանգակատուն-Վարդաշատ ,Լանջառ-ՈՒրցալանջ  5.000 ՀՀ դրամ

Արարատհամայնքիհարակիցհամայնքներիհամար  20.000 ՀՀ դրամ

12)Համայնքի  ենթակայության  արտադպրոցական դաստիարակության  հաստատությունների «երաժշտական, նկարչական  սպորտի և արվեստի դպրոցներ  և  այլն»  ծառայություններից  օգտվողների  համար   տեղական վճար  սահմանել՝ 

1․ Դաշնամուր և լարային գործիքներ

    I – VII    դասարանների    համար   - 40.000 ՀՀ դրամ

     VIII  - XI  դասարանների    համար   - 65.000 ՀՀ դրամ

2. Ակորդեոնի   բաժին           

    I – V       դասարանների    համար   - 25.000 ՀՀդրամ

3.Նկարչական  բաժին                         

    I -- V      դասարանների     համար  - 25.000 ՀՀ դրամ

4.Պարի   բաժին    20000դրամ          

                                                                                                 

5.Քանոն`  պետ.պատվերից  դուրս  սովորող   երեխաների  համար՝

                                          I - V     դասարանների    համար    - 40.000 ՀՀ դրամ

                                         VI  -IX    դասարանների    համար    - 65.000 ՀՀդրամ

6.«Արարատ քաղաքի մարզադպրոց» տեղական  վճար սահմանել՝ մեկ  սովորողի համար ամսական  1000 ՀՀ դրամ

13) Համայնքապետարանի աշխատակազմի  արխիվից  փաստաթղթերի  պատճեններ տրամադրելու  համար  մեկ  փաստաթղթի  համար  տեղական  վճար  սահմանել՝

Բոլոր բնակավայրերի համար  1.000  ՀՀ դրամ

14) Սահմանել   համայնքի  տարածքում  անասնաբույժի  կողմից  մատուցվող  վճարովի  անասնաբուժական  ծառայությունների առաջարկվող  ցանկը  և  գնացուցակը.                                                                                                                    

  ա/կենդանիների հիվանդությունների բուժման կանխարգելման հարցերով խորհրդատվություն   500 դրամ                                                                                                                                                                                                                

բ/ ծննդօգնություն                                                                                                                                                               

գ/ թեթև  միջամտություն – 1.000  ՀՀ դրամ                                                                                                                        

դ/ ծանր  միջամտություն  - 5.000 ՀՀ   դրամ                                                                                                                                                                  ե/ վարակիչ  հիվանդությունների  նկատմամբ  կենդանիների    իմունականխարգելիչ պատվաստումներ և արյունախում կամ այլ նմուշառում կախված կենդանատեսակներից    / բացառությամբ «գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» պետական ծրագրում ընդգրկված հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների/  - 100 ՀՀ դրամ /մանր կենդանիներ/ -200 ՀՀ դրամ/խոշոր կենդանիներ/                                           զ/ կենդանիների  արտաքին  և ներքին   մակաբույծների դեմ  պայքար - 200 ՀՀ դրամ                                                                                   

է/  ախտահանություն - 1 մ2  200 ՀՀ դրամ                                                                                                                                    

ը/ միջատազերծում /դեզինսեկցիա/ - 1 մ2  100 ՀՀ  դրամ                                                                                                 

թ/ կրծողների ոչնչացում /դեռատիզացիա/ - 1 մ2  200 ՀՀ դրամ                                                                                                         

ժ/ արհեստական սերմնավորում -  5.000 ՀՀ դրամ                                                                                                                            

ի/ կենդանու  հերձում – 1.000 ՀՀ դրամ/մանր կենանիներ./                                                                                                                                                            
                                             3.000 ՀՀ դրամ /խոշոր կենդանիներ/    

լ/ կենդանաբուժում /յուրաքանչյուր այցելություն/- 1000 ՀՀ դրամ                                                                                                     

  խ/ կենդանիների  նախասպանդային  զննում  - 1.000 ՀՀ դրամ/մանր կենդանիներ/                                                                                                                                                             
                                                                        2.000 ՀՀ դրամ /խոշոր կենդանիներ/   

 ծ/  կենդանիների  հետսպանդային  զննում    -   1.000 ՀՀ դրամ/մանր կենդանիներ/                                                                                                                                                              
                                                                          2.000 ՀՀ դրամ /խոշոր կենդանիներ /   

15)Համայնքի  վարչական  տարածքում  անշարժ  գույքի  հասցեի  տրամադրման  համար տեղական վճար սահմանել ՝

Բոլոր բնակավայրերի համար  2.000 ՀՀ դրամ

Ծանոթություն.                                                                                                                                                                

Հիմք ընդունելով  « Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 12 հոդվածի 2-րդ կետի սույն որոշմամբ սահմանված դրույքաչափերինկատմամբ կիրառվել են հետևյալ գործակիցները ՝

1.0  գործակից – 1, 2,  3 կետերի  ա, բ, գ ենթակետեր, 4.1 ա, բ ենթակետ ,  5.1 ա, բ ենթակետ,8.1 , 82 ենթակետ , 83 ենթակետ , 10.1  և  12.1ա ենթակետ

0.75 գործակից – 4. ա, բ ենթակետ , 4.2  ա, բ ենթակետ , 5ա , 52 ա ենթակետ, 6.1 , 6.2 , 7.1 , 81 ենթակետ,  9.2 ա ենթակետ , 10.2 , 103 ենթակետ,  11.1 ա ենթակետ , 111 բ, 111 գ ենթակետ, 11.2 ա ենթակետ , 112 բ ենթակետ, 112 գ ենթակետ, 11.3 ա ենթակետ , 113 բ ենթակետ, 113 գ ենթակետ, 11.4 ա ենթակետ , 114 բ ենթակետ, 114 գ ենթակետ , 11.5 ա ենթակետ , 115 բ, 115 գ ենթակետ, 11.6 ա ենթակետ , 116 բ ենթակետ , 116 գ ենթակետ, 12.1 բ ենթակետ , 121 գ ենթակետ,  13.1 , 14.1 ա ենթակետ , 141 բ ենփակետ, 14.2 ա ենթակետ , 142 բ ենթակետ, 14.4 ա ենթակետ , 144 բ ենթակետ 15.1 , 15.2 ենթակետ , 15.3 ենթակետ, 16.1 , 162 163 ենթակետ, 19.1 , 192, 193 ենթակետ, 20.1 ա ենթակետ , 201բ, 201 գ ենթակետ, 20.2 ա ենթակետ, 202 բ, 202 գ ենթակետ

0.5 գործակից – 1, 2, 3 կետերի դ ենթակետեր, 5.բ ենթակետ , 5.2.բ ենթակետ , 7.2 , 8.4 , 9.1 բ ենթակետ , 9.2.բ ենթակետ , 10.4 , 11.1 դ ենթակետ ,11.2 դ ենթակետ , 11.3 դ ենթակետ , 11.4 դ ենթակետ , 11.5 դ ենթակետ , 11.6 դ ենթակետ , 12.1 դ ենթակետ , 14.1 գ ենթակետ , 14.2 գ ենթակետ , 14.4 գ ենթակետ , 15.4 , 16.4 , 17.1 , 17.2 , 17․3, 19.4, 20.1 դ ենթակետ , 20.2 դ ենթակետ

0.3 գործակից- 9.1 գ ենթակետ , 9.2 գ ենթակետ , 17.4


Կողմ -14

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՆԻ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՍԼԱՆ

ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ ԵՎԱ

ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՖԻՐԴՈՒՍ

ԹՈՒՆՅԱՆ ԼԱՐԻՍԱ

ԼԵՎՈՆՅԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՍՊՐԱՄ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀՐԱՆՈՒՇ

ՀԱՐՈՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՌԻՄԱ

ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

ՍԻՆԱՆՅԱՆ ԳԵՂԱՄ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -4

ԱԴԱՄՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

ԱՂԱԽԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՍԼԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner