Այսօր: Երեքշաբթի, 23 Հուլիսի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 147
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 142
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արարատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնք
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 060-88-55-55, ararat.municipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

09 նոյեմբերի 2022 թվականի N 142

2023Թ. ՀԱՄԱՐ «ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով  <<Տեղական  ինքնակառավարման  մասին>>  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  18-րդ  հոդվածի 1-ին  կետի 28-րդ ենթակետի  պահանջով, ինչպես  նաև  համայնքի  ավագանու     կանոնակարգով. 

                  ԱՐԱՐԱՏ    ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԱՎԱԳԱՆԻՆ

          ՈՐՈՇՈւՄ    Է` 

1.     Հաստատել  «Արարատի  համայնքային  կոմունալ  ծառայություն»  բյուջետային  հիմնարկի  աշխատակիցների  թվաքանակը,  հաստիքացուցակը  և  պաշտոնային  դրույքաչափերը  2023թ.-ի   համար:  / Հավելված 1,  կցվում  է/:       

Հավելված  N1

                                                                                                      ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ    
                                                                                                            09
112022Թ ԹԻՎ 142 ՈՐՈՇՄԱՄԲ                                                                                                       

                                                                                                  ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ  ԵՄ

                                                                                      ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`  ——————————ԱԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

        

                               §²ð²ð²î вزÚÜøÆ ÎàØàôÜ²È Ì²è²ÚàôÂÚàôܦ  ´Úàôæºî²ÚÆÜ ÐÆØܲðÎÆ

 

²ÞʲîàÔܺðÆ Âì²ø²Ü²ÎÀ, вêîÆø²òàôò²ÎÀ ºì ä²ÞîàܲÚÆÜ ¸ðàôÚø²â²öºðÀ 2023Ã.

Ð/Ð

ä²ÞîàÜÀ

вêîÆø²ÚÆÜ

ä²ÞîàܲÚÆÜ

ä²ÞîàܲÚÆÜ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

î²ðºÎ²Ü

 

ØƲìàðÀ

¸ðàôÚø²â²öÀ

¸ðàôÚø²â²öÀ

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

(ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

²Þʲî²ì²ðÒÆ

 

 

        (ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

       (ÐÐѳ½.¹ñ³Ù)

I կիսամյակ

II   կիսամյակ

â²öÀ

 

 

          I կիսամյակ

II   կիսամյակ

   

/ÐРѳ½. ¹ñ³Ù/

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

ՏÝûñ»Ý

1

300000

300000

1800000

1800000

3600000

 

2

ԻÝŻݻñ-ٻ˳ÝÇÏ

1

270000

270000

1620000

1620000

3240000

 

3

Գլխավորհ³ßí³å³Ñ

1

270000

270000

1620000

1620000

3240000

 

4

Տնօրենիօգնական

1

210000

210000

1260000

1260000

2520000

 

5

Հաշվապահ-կադրեր

1

200000

200000

1200000

1200000

2400000

 

6

Գáñͳí³ñ

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

7

ԲñÇ·³¹Çñ /Արարատ/

1

120000

120000

720000

720000

1440000

 

8

ԲñÇ·³¹Çñ/ՈԿՖբանավան/

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

9

ԷÉ»ÏïñÇÏ

1

140000

140000

840000

840000

1680000

 

10

Զá¹áÕ- í³ñå»ï

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

11

Վ³ñå»ï  կոյուղու                           /ՈԿՖբանավան/

1

120000

120000

720000

720000

1440000

 

12

Վ³ñå»ï  կոյուղու/Արարատ/

1

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

13

ՈԿՖ  բանավանի    պատասխանատու

1

120000

120000

720000

720000

1440000

 

14

Վ³ñå»ï

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

15

Վ³ñáñ¹ ³Õµ³ï³ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ

1

170000

170000

1020000

1020000

2040000

 

16

Վ³ñáñ¹ ٻ˳Ýǽ³ïáñ

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

17

Վ³ñáñ¹ ԳԱԶ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ

2

320000

320000

1920000

1920000

3840000

 

18

Վարորդ  ԶԻԼավտոմեքենայի

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

19

Վ³ñáñ¹ ³Õµ³ï³ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ

2

320000

320000

1920000

1920000

3840000

 

20

Վ³ñáñ¹  çñó³ÝÇ

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

21

Վարորդգազելի

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

22

Բ³Ýíáñ ³Õµ³Ã³÷Ç

9

1530000

1530000

9180000

9180000

18360000

 

23

Հ³í³ù³ñ³ñ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

24

Հ³í³ù³ñ³ñ

32

3520000

3520000

21120000

21120000

42240000

 

25

 Պատասխանատու  այգու

1

150000

150000

900000

900000

1800000

 

26

Քաղաքային  այգու  սանիտարական  մասով   պատասխանատու/հավաքարար/

1

150000

150000

900000

900000

1800000

 

27

Կ³Ý³ã³å³ïÙ³Ý µ³Ýíáñ                      (8 ամիս)

6

720000

720000

2880000

2880000

5760000

 

28

Ջրաբաշխող(8 ամիս)

1

120000

120000

480000

480000

960000

 

29

Բանվոր

8

960000

960000

5760000

5760000

11520000

 

30

Փականագործ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

31

Փականագործ   ավտոմեքենայի

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

32

Դéݳå³Ý

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

33

Պահեստապետ

1

150000

150000

900000

900000

1800000

 

34

Հյուսն

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

35

Որմնադիր

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

36

Վարպետ (տանիքվերանորոգող)

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

37

Աղբավայրի   պահակ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

38

Վ³ñáñ¹ ٻ˳Ýǽ³ïáñ/JCV/

1

230000

230000

1380000

1380000

2760000

 

39

Վ³ñáñ¹ ավտոաշտարակի /վիշկա/

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

40

Պատասխանատու  գերեզմանոցի

1

130000

130000

780000

780000

1560000

 

41

Փականագործ

1

110000

110000

660000

660000

1320000

 

42

Խմելուջրիսպասարկմանաշխղեկ

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

43

Խմելուջրիսպասարկող

9

1170000

1170000

7020000

7020000

14040000

 

44

Հուշահամալիրիպատասխանատու /գ.Արմաշ,8 ամիս/

1

120000

120000

480000

480000

960000

 

45

Բանվոր /այլընտրանքայինծառայող/ծանոթություն՝դրամականբավարարումըկատարվումէպետբյուջեիցամսական 30000  ÐÐ ¹ñ³Ù (12 ամիս)

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏ   ԳՅՈՒՂ

46

Վ³ñáñ¹ ³Õµ³ï³ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ

2

250000

250000

1500000

1500000

3000000

 

47

Վարորդ /ուսանողականի/

1

160000

160000

960000

960000

1920000

 

48

Հուշահամալիրի    պատասխանատու

1

150000

150000

900000

900000

1800000

 

49

հուշահամալիրի   այգեպան                /8 ամիս /

1

110000

110000

440000

440000

880000

 

50

հուշահամալիրի  հավաքարար                       /8 ամիս /

1

110000

110000

440000

440000

880000

 

51

փողոցի  հավաքարար    

2

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

52

Հսկիչ

2

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

53

Բ³Ýíáñ ³Õµ³Ã³÷Ç

2

220000

220000

1320000

1320000

2640000

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ    ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ

54

Օպերատոր

2

300000

300000

1800000

1800000

3600000

 

55

Հսկիչ

3

330000

330000

1980000

1980000

3960000

 

      Ըݹ³Ù»ÝÁ

122

16320000

16320000

95560000

95560000

191120000

 

               

 

2023թ.տոնական  և   հիշատակի   օրերի, վերջնահաշվարկի, լրավճարի   համար    վճարվող   գումարը    կազմում    է` 5.000.0  հազ.դրամ

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

               

 

                     

 


Կողմ -15

ԱԴԱՄՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՆԻ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՍԼԱՆ

ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ ԵՎԱ

ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՖԻՐԴՈՒՍ

ԹՈՒՆՅԱՆ ԼԱՐԻՍԱ

ԼԵՎՈՆՅԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՍՊՐԱՄ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀՐԱՆՈՒՇ

ՀԱՐՈՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՌԻՄԱ

ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

ՍԻՆԱՆՅԱՆ ԳԵՂԱՄ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -3

ԱՂԱԽԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՍԼԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner