Այսօր: Շաբաթ, 20 Հուլիսի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 10
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 7-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արարատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնք
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 060-88-55-55, ararat.municipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

19 հունվարի 2022 թվականի N 7-Ն

ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2022Թ. ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

   Ղեկավարվելով  «Տեղական  ինքնակառավարման  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի     18-րդ  հոդվածի 18-րդ, 38-րդ  հոդվածի  2-րդ  կետերով,   «Տեղական   տուրքերի  և  վճարների  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի, «Աղբահանության   և  սանիտարական  մաքրման մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի 14-րդ հոդվածի    պահանջներով,  ինչպես  նաև  համայնքի  ավագանու  կանոնակարգով. 

 

 ԱՐԱՐԱՏ      ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԱՎԱԳԱՆԻՆ

           ՈՐՈՇՈւՄ   Է`

 1. Արարատ     համայնքում   2022թ.  համար  սահմանել  տեղական  տուրքերի  և  վճարների  հետևյալ  դրույքաչափերը`

 1.1Համայնքի  վարչական  տարածքում  շենքերի,  շինությունների,  քաղաքաշինական  այլ  օբյեկտների  /այդ  թվում`  ոչ  հիմնական/  շինարարության,  վերակառուցման,  ուժեղացման,  վերականգնման,  արդիականացման,  բարեկարգման  աշխատանքները  /բացառությամբ`  Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված`  շինարարության  թույլտվություն  չպահանջվող  դեպքերի/  իրականացնելու  նպատակով    շինարարության  թույլտվության,  իսկ  ոչ  հիմնական  շինարարությունների  մասով`  տեղադրման  թույլտվության  համար,  ինչպես  նաև  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  հաստատված  ճարտարապետաշինարարական    նախագծին  համապատասխան`  նոր  շենքերի, շինությունների  /ներառյալ` ոչ  հիմնական/  շինարարության  թույլտվության  համարտեղական  տուրք  սահմանել`

     ա. մինչև 300 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում` այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար

 ք,Արարատ 15000դ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 7500դ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 4500դ

 

 բ. սույն կետի «ա» ենթակետով չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար`

 - 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`

 ք,Արարատ 30000դ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 15000դ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 9000դ

 

 -  501-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`

 ք,Արարատ 50000դ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 25000դ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 15000դ

  -1001-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների  համար՝

 ք,Արարատ 50000դ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 25000դ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 15000դ

 
 

 -3001-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների  համար՝ 

 ք,Արարատ 100000դ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 50000դ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 30000դ

 գ. ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար`

 - մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`

 ք,Արարատ 3000դ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 1500դ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 900դ

 - 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`

 ք,Արարատ 5000դ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 3000դ

 գ.Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 1500դ

 1.2   ա. չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն`

 ք,Արարատ 3000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան1500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 900դ

   բ. բացի շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման կամ արդիականացման աշխատանքներից՝ նախատեսվում է նաև կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի տրամաչափային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն, և բացի սույն կետի «ա» ենթակետով սահմանված դրույքաչափի, կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը` շենքերի և շինությունների ընդհանուր մակերեսի ավելացման կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխության մասով.

    գ. նախատեսվում է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) շինարարություն կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն, ապա այն համարվում է նոր շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության համար սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը:

 1.3  Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված` քանդման  թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի)   թույլտվություն համար`                                                                                                                                           

         ք.Արարատ 5000դրամ

   գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան, 5000դրամ

        գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 1500դ

 1.4  Համայնքիվարչական  տարածքում  ոգելիցև  ալկոհոլային   խմիչքների    արտադրանքի  վաճառքիթույլտվության  համար       տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար  սահմանել. 

      - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 6000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 4000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 2400դ

 

 -  26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 

 ք.Արարատ 8250դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան ,5500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 3300դ

  -  51-ից մինչև  100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 10500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան, 7000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 4200դ

     -  101-ից մինչև  200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 15750դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան, 10500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 6300դ

     -  201-ից մինչև  500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 15900դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան , 13000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 7800դ

    - 501 և ավելի  քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 34500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 23000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 13800դ

 1.5  Համայնքի  վարչական  տարածքում  ծխախոտի  արտադրանքի  վաճառքի թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար  սահմանել 

 - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 6000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան , 4000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 2400դ

  -  26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 8250դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  5500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 3300դ

 -  51-ից մինչև  100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 10500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան   7000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 4200դ

    - 101-ից մինչև  200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 15750դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  10500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 6300դ

 
    - 201-ից մինչև  500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  

 ք.Արարատ 19500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  13000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 7800դ

     -  501 և ավելի  քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

 ք.Արարատ 34500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան   23000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 13800դ

 1.6  Համայնքի  վարչական տարածքում իրավաբանական  անձանց  և  անհատ  ձեռնարկատերերին  «Առևտրի և  ծառայությունների  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքով   սահմանված  բացօթյա  առևտուր  կազմակերպելու  թույլտվության  համար   յուրաքանչյուր  օրվա  համար`  1քմ-ի  համար:

 ք.Արարատ 262,5դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  175դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 105դրամ

 
 1.7   Համայնքի  վարչական   տարածքում  առևտրի,  հանրային  սննդի,  զվարճանքի, շահումով  խաղերի  ևվիճակախաղերի  կազմակերպման  օբյեկտներին,  բաղնիքներին  /սաունաներին/  և  խաղատներին    ժամը  2400  -ից  հետո  աշխատելու  թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  օրացուցային  տարվա  համար   սահմանել.

 ա. առևտրի օբյեկտների համար`

 ք.Արարատ 37500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան , 25000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 15000դ

 
 բ. հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար`

 ք.Արարատ 75000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 50000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 30000դ

 
 
 գ. բաղնիքների (սաունաների) համար`

 ք.Արարատ 225000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 150000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 90000դ

  դ. խաղատների համար`

 ք.Արարատ 750000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 500000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 300000դ

  ե. շահումով խաղերի համար`

 ք.Արարատ 187500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 125000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 75000դ

 
 

 զ. վիճակախաղերի համար`

 ք.Արարատ 112500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 75000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 45000դ

 1.8Ավագանու սահմ. Կարգին ու պայմաններին համապատասխան Համայնքի վարչ. տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտտվության համար՝ բացառությամբ բնակավայրերի  սահմաններից դուրս գտնվող  Պետ. Նշանակ. Ավտոմոբիլային ճանապարների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող գովազդների թույլտվությունների համար յուրաքանչյուր ամիս 1մ2 համար

   ա. ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար`

 ք.Արարատ 1500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 1000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 600դ

 

 բ. թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար`

 ք.Արարատ 2625դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան   1750դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 1050դ

 

գ. սոցիալական գովազդի համար՝ զրո դրամ.

 ք.Արարատ 0դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան ,  0դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 

      դ. այլ արտաքին գովազդի համար`

 ք.Արարատ 1125դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան   750դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ  450դ

 ե. դատարկ գովազդային վահանակների համար՝համայնքի վարչական տարածքում այլ  արտաքին  գովազդ  տեղադրելու  թույլտվության  համար

ք.Արարատ 281,25դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան   187,5դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ  112,5դ

 զ.արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը՝ համայնքի վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար

 ք.Արարատ 112,5դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան   75դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 45դ

 

1.9 Համայնքի վարչական տարածքում  մարդատար  տաքսու  /բացառությամբ  երթուղային  տաքսիների  ծառայություն  իրականացնելութույլտվության  համար/ տեղականտուրքըօրացուցային    տարվա  համարսահմանել 

 

ք.Արարատ 7500դրամ

 

գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  5000դրամ

 

գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 3000դ

      

 1.10  Համայնքի  վարչական  տարածքում  յուրաքանչյուր կայանում հեղուկ  վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային և ածխաջրածնային գազերի  վաճառքի  թույլտվությանհամար   տեղական  տուրքը օրացուցային    տարվահամար սահմանել          

 

ք.Արարատ 150000դրամ

 

գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավանա,100000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 30000դ

 
1.11  Համայնքի  վարչական  տարածքում  գտնվող  խանութներում  և կրպակներում
   հեղուկ վառելիքի, սեղմված  բնական  կամ  հեղուկացված  նավթային  գազերի, մանրածախ  առևտրի  կետերում   կամ  ավտոմեքենաների, տեխնիկական  սպասարկման  և  նորոգման   ծառայության      օբյեկտներում  տեխնիկական  հեղուկների  վաճառի թույլտվության  համար՝  օրացուցային  տարվա  համար՝  

 ք.Արարատ 45000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  30000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 6000դ

 

1.12 Համայնքի   վարչական  տարածքում  թանկարժեք  մետաղներից   պատրաստված   իրերի  մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության  համար   տեղական  տուրք   օրացուցային    տարվա   համար  սահմանել 

 ք.Արարատ37500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 25000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 15000դ

 

1.13  Համայնքի  վարչական  տարածքում  հանրային  սննդի  կազմակերպման  և  իրացման  թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար  սահմանվում  է` 

  ա. հիմնական շինությունների ներսում
    - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 

 ք.Արարատ 3750դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  2500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 1500դ

     - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի  օբյեկտի համար`

 ք.Արարատ 7500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 5000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 3000դ

       -  51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար` 

 ք.Արարատ 11250դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  7500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատջ 4500դ

 
     - 101-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝

 ք.Արարատ 15000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 10000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 6000դ

 

 - 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  

 

ք.Արարատ 22500դրամ

 

գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 15000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 9000դ

 

 - 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  

 ք.Արարատ 37500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 25000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 15000դ

 
  բ. ոչ հիմնական շինությունների ներսում`

    - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  

 

ք.Արարատ 750դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 300դ

      - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝   

 ք.Արարատ 1500դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 1000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 600դ

       -  51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝     

 ք.Արարատ 3000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 2000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 1200դ

 

     - 101-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 

 ք.Արարատ 6000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  4000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 2400դ

      - 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝   

 ք.Արարատ 11250դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 7500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ  4500դ

      - 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար

 ք.Արարատ 18750դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 12500դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 7500դ

 1.14 Արարատ համայնքի  խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում ),  որպես  օրենքով  գրանցված   ապրանքային  նշան,  ապրանքների  արտադրության,  աշխատանքների կատարման, ծառայությունների   մատուցման  գործընթացներում   օգտագործելու   թույլտվության  համար՝  օրացուցային  տարվա  համար     

 ք.Արարատ 75000դրամ

 գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 50000դրամ

 գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 30000դ

 1.15  Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի /հրաժեշտի/ ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և /կամ/ մատուցման թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝

 

ք.Արարատ 375000դրամ

 

գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 250000դրամ

 

գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 150000դ

 

1.16 համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար, օրացուցային տարվա համար՝

 

ա. 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 2500000 դրամ.

 

բ. 5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝5000000   դրամ.

 

գ. 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 7000000 դրամ.

 

դ. 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝ 10000000  դրամ:

 

1.17 Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության    համար ՝օրացուցային տարվա համար 

 

ք.Արարատ 150000դրամ

 

գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան 100000դրամ

 

գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 60000դ

 

1.18 Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար.

 

ա. կարաոկեի, դիսկոտեկի , բաղնիքի,սաունա և շոգեբաղնիքի համար ՝ օրացուցային տարվա համար

 

     ք.Արարատ 15000դրամ

 

գ. Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան  10000դրամ

 

գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 6000դ

 

բ. Հեստապարային ակումբի  համար ՝օրացուցային  տարվա  համար

 

ք.Արարատ 225000դրամ

 

գ. Արարատ,Նոյակերտ,Ավշար.Սուրենավան  150000դրամ

 

գ. Երասխ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն, գ.ՈՒրցալանջ, Լանջառ, Վարդաշատ 90000դ

 

1.19   քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանված տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար` հինգ հազար դրամ.   

 

2. Արարատ  քաղաքային  համայնքում  2022թ  համար  սահմանել  տեղական  վճարների  հետևյալ   դրույքաչափերը՝.

 

2.1  Համայնքի  տարածքում  շենքի  կամ  շինության  արտաքին  տեսքը   փոփոխող  վերակառուցման  աշխատանքները  կատարելու  հետ  կապված  տեխնիկատնտեսական  պայմաններ  մշակելու  և  հաստատելու  համար՝  համայնքի  մատուցած  ծառայությունների  դիմաց   փոխհատուցման  վճար ահմանել 

 

ք.Արարատ 8000դրամ

 

Գյուղականհամայնքներում 5000դրամ

 

2.2. Ճարտարապետաշինարարական  նախագծային  փաստաթղթերով  նախատեսված  աշխատանքներն  ավարտելուց  հետո  շահագործման  թույլտվության  ձևակերպման  համար  համայնքի  մատուցած  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  վճար  սահմանել 

 

ք.Արարատ 8000դրամ

 

Գյուղականհամայնքներում 5000դրամ

 

2.3.   Համայնքի  տնօրինության  և  օգտագործման  ներքո  գտնվող  հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և  վարձակալության տրամադրելու  դեպքում փաստաթղթերի «փաթեթի»նախապատրաստման  համար՝  համայնքի  մատուցած  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  վճար  սահմանել 

 

ք.Արարատ 8000դրամ

 

Գյուղականհամայնքներում 5000դրամ

 

2.4.  Համայնքի  կողմից  կազմակերպվող  մրցույթների  և  աճուրդների  մասնակցության  համար ՝ համայնքի  մատուցած  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  վճար  սահմանել 

 

ք.Արարատ 5000դրամ

 

Գյուղականհամայնքներում 5000դրամ

 

2.5. Համայնքի  կողմից  աղբահանության  վճար  վճարողների  համար  աղբահանության  աշխատանքները  կազմակերպելու  համար  աղբահանության  վճար  սահմանել յուրաքանչյուր  բնակչի  համար, 

 

ք.Արարատ  190դրամ

 

Գյուղական  համայնքներում 100  դրամ.

Բնակելի  նպատակային նշանակության   շենքերումև (կամ) շինություններում  կոշտ  կենցաղային  թափոնների համար աղբահանության  վճարը  սահմանվում   է՝

 

                                                                                                                          

 

2.6. Համայնքի  կողմից  կառավարվող  բազմաբնակարան  շենքերի  ընդհանուր բաժնային  սեփականության  պահպանման  պարտադիր  նորմերի  կատարման  համար  համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով  մատուցված  ծառայությունների  դիմաց   2   համար  փախհատուցման  վճար  սահմանել -  10 դրամ,

 

3. Ոչ բնակելի  նպատակային  նշանակության  շենքերում և /կամ/  շինություններում   աղբահանության  վճարը  սահմանվում  է  ըստ  շինության  ընդհանուր  մակերեսի  հետևյալ  դրույքաչափերով.                                                                                                   

1) առևտրի, հանրային  սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման շենքերի և շինությունների մասով՝ մեկ քառակուսի մետր  մակերեսի  համար՝   50 դրամ.

 

2) հյուրանոցային  տնտեսության  օբյեկտների, տրանսպորտի  բոլոր  տիպերի   կայանների (ավտոկայանների, օդանավակայանների, երկաթուղային  կայարանների), հանգստյանտների, բազաների  ո  ւճամբարների, սպորտի համար  նախատեսված  շենքերի  և  շինությունների  մասով՝  մեկ   քառակուսի   մետր  մակերեսի  համար՝   20 դրամ.

 

3) վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես  նաև  առողջապահության  համար  նախատեսված  շենքերի  և Շինություններիմասով՝մեկքառակուսիմետրմակերեսիհամար՝20 դրամ.

 

4) գիտական, կրթականևուսումնականնշանակության, սոցիալականապահովության, մշակույթի, արվեստի, կրոնական, պաշտամունքային, քաղաքացիականպաշտպանությանհամարնախատեսվածշենքերիևշինություններիմասով` մեկքառակուսիմետրմակերեսիհամար՝երեք  ՀայաստանիՀանրապետությանդրամ, իսկզորանոցներիմասով՝մեկքառակուսիմետրմակերեսի  համար՝  8  դրամ.

 

5)արտադրական՝արդյունաբերականևգյուղատնտեսականնշանակությանշենքերիևշինություններիմասով (այդթվում՝ավտոկայանատեղի)`մեկքառակուսիմետրմակերեսիհամար` 5դրամ.

 

 

 

6) շինություններում, որտեղիրականացվումէմեկիցավելիառանձնացվածտնտեսականգործունեություն, աղբահանությանվճարըհաշվարկվումէյուրաքանչյուրհատվածիհամար՝ըստտվյալհատվածումիրականացվողգործունեությանտեսակի, համաձայնսույնմասի 1-5-րդկետերովսահմանվածդրույքաչափերի, եթեաղբահանությանվճարվճարելուպարտավորությունունեցողանձըդրամասինգրավորտեղեկացնումէհամայնքիղեկավարին՝կցելովնշվածհատվածներիմակերեսներինշումովսխեման, իսկ  համայնքիղեկավարինչտեղեկացնելուդեպքումհաշվարկվումէսույնմասի 1-5-րդկետերովսահմանվածդրույքաչափով.

 

 

 

7) շինություններում (այդ թվում՝ առանձնացված տնտեսական գործունեության համար նախատեսված շինությունների առանձին հատվածներում), որտեղ որևէ գործունեություն մշտապես կամ ժամանակավորապես  չի   իրականացվում, աղբահանության վճարի հաշվարկվում, եթե շինությունում  մշտապես  կամ  ժամանակավորապես  որևէ  գործունեություն չի իրականացնելու  վերաբերյալ  աղբահանության վճար վճարելու պարտավորություն  ունեցող անձը դրա մասին  տեղեկացնում   է  համայնքի  ղեկավարին, իսկ  համայնքի  ղեկավարին  չտեղեկացնելու  դեպքում  հաշվարկվում է սույն  մասի 1-5-րդ  կետերով  սահմանված  դրույքաչափով:

 

 3.1 Շենքերի  և  շինություններից  դուրս  գտնվող  առևտրի  և  հանրային  սննդի   օբյեկտների , ծառայությունների  մատուցման  վայրերի  մասով  2  համար  - 50 դրամ:                                                                      

 3.2  Շենքերի  և  շինություններից  դուրս  գտնվող  առևտրի  և  հանրային  սննդի   օբյեկտների, կենցաղային  ծառայությունների  մատուցման   վայրերում, որտեղ  որևէ  գործունեություն  մշտապես  կամ  ժամանակավորապես  չի  իրականացվում, աղբահանության վճար  չի  հաշվարկվում,  եթե  շենքերից  և  շինությունենրից  դուրս  գտնվող   առևտրի  և  հանրային  սննդի  օբյեկտների, ծառայությունների  մատուցման  վայրերում մշտապես  կամ  ժամանակավորապես  որևէ  գործունեություն  չիրականացնելու  վերաբերյալ  աղբահանության  վճար   վճարելու  պարտավորություն  ունեցող  անձը  դրա  մասին  տեղեկացնում է   համայնքի  ղեկավարին:

 

3.3 Ոչ կենցաղային աղբի համար, ինչպես նաև ոչ  բնակելի տարածքների վերաբերյալ սույն որոշման    3-րդ կետի ա/-ից  և ե/ ենթակետերով սահմանված դրույքաչափերի հետ անհամաձայնության դեպքում աղբահանության վճարը սահմանվում է՝

 

1/ ըստ ծավալի 1մ3 աղբի համար -3000 դրամ կամ

 

2/ ըստ զանգվածի 1տ աղբի համար -10000 դրամ

 

3/ ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքի /կամ/ շինության սեփականատերը անհամաձայնության մասին գրավոր ներկայացնում է համայնքի ղեկավարին աղբահանության ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

 4. Համայնքի  ենթակայության  մանկապարտեզների  ծառայությունից  օգտվողների համար  համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով  մատուցված  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  վճար   սահմանել՝                                                                                                                  

 Ք Արարատ, ՙգ. Արարատ, Ավշար,Նոյակերտ,Սուրենավան  7000դրամ

 

Արմաշ, Երասխ,Պ.Սևակ, ԶանգակատունԼանջառ  3000դրամ

 

Արարատ  Համայնքի  հարակից  համայնքների  համար 20000դրամ

 

4.1  Համայնքի  ենթակայության  արտադպրոցական դաստիարակության  հաստատությունների ¥երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ  և  այլն¤ ծառայություններից  օգտվողների  համար  համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով   մատուցված  ծառայությունների  դիմաց փախհատուցման  վճար  սահմանել՝                                                                                                                                

1. Դաշնամուր  և  լարային  գործիքներ     I – VII    դասարանների    համար   - 40000դրամ

 

                                                                           VIII  - XI  դասարանների    համար   - 65000դրամ

 

2. Ակորդեոնի   բաժին                                    I – V       դասարանների    համար   - 25000դրամ

 

3.         Նկարչական  բաժին                           I -- V      դասարանների     համար  - 25000դրամ

 

4.        Պարի   բաժին                                                                                                        - 20000դրամ

 

5.         Քանոն`  պետ.պատվերից  դուրս  սովորող   երեխաների  համար

 

                                                                               I -- V     դասարանների    համար    - 40000 դրամ

 

                                                                                VI  -IX    դասարանների    համար    - 65000դրամ

 

4.2.  Համայնքի  արխիվից  փաստաթղթերի  պատճեններ  տրամադրելու  համար  մեկ  փաստաթղթի  համար  փոխհատուցման  վճար  սահմանել  - 1000 դրամ

 

4.3. Սահմանել   համայնքի  տարածքում  անասնաբույժի  կողմից  մատուցվող  վճարովի  անասնաբուժական  ծառայությունների առաջարկվող  ցանկը  և  գնացուցակը.                                                                                                                     

 ա/ կենդանիների հիվանդությունների բուժման կանխարգելման հարցերով խորհրդատվություն – 
      500 դրամ                                                                                                                                                                                                                

բ/ ծննդօգնություն                                                                                                                                                                   

գ/ թեթև  միջամտություն - 1000 դրամ                                                                                                                       

  դ/ ծանր  միջամտություն  - 5000 դրամ                                                                                                                                                                       

ե/ վարակիչ  հիվանդությունների  նկատմամբ  կենդանիների     իմունականխարգելիչ պատվաստումներ և արյունախում կամ այլ նմուշառում կախված կենդանատեսակներից    / բացառությամբ «գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» պետական ծրագրում ընդգրկված հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների/  - 100 դրամ /մանր կենդ/  -200 դրամ/խոշոր կենդ./                                                                                                                  

 զ/ կենդանիների  արտաքին  և ներքին   մակաբույծների դեմ  պայքար  -  200 դրամ                                                                                   

է/  ախտահանություն  -  1 մ2  200 դրամ                                                                                                                                    

 ը/ միջատազերծում /դեզինսեկցիա/   -  1 մ2  100 դրամ                                                                                                     

 թ/ կրծողների ոչնչացում /դեռատիզացիա/  -    1 մ2  200դրամ                                                                                                        

ժ/ արհեստական սերմնավորում -  5000 դրամ                                                                                                                             

ի/ կենդանու  հերձում   - 1000 դրամ/մանր կենդ./                                                                                                                                                             
                                             3000 դրամ /խոշոր կենդ./    

 

լ/ կենդանաբուժում /յուրաք. այցելություն/   -  1000 դրամ

                                                                                                                             

    խ/ կենդանիների  նախասպանդային  զննում  -    1000 դրամ/մանր կենդ./                                                                                                                                                            
                                                                                         

 2000 դրամ /խոշոր կենդ./   

 

 ծ/  կենդանիների  հետսպանդային  զննում        -   1000 դրամ/մանր կենդ./                                                                                                                                                             
                                                                                           2000 դրամ /խոշոր կենդ./                                                                                                                           

 

 Ծանոթություն.                                                                                                                                                               

 Հիմք ընդունելով ՙՏեղական տուրքերի և վճարների մասին՚ ՀՀ օրենքի 12 հոդվածի 2-րդ կետի սույն որոշմամբ սահմանված դրույքաչափերը

 

 Արարատ քաղաքում բացի 1-ի 1-3 կետերի կիրառվել է 0,75 գործակից

 

 գյուղական բնակավայրերում՝ գ.Արարատ.Նոյակերտ.Ավշար.Սուրենավան կիրառվել է 0,5 գործակից

 

բարձր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերում Երասխ, Պարույր Սևակ, գ.Զանգակատուն գ.ՈՒրցալանջ,Արմաշ 0.3 գործակից

 


Կողմ -19

ԱՂԱԽԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՆԻ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՍԼԱՆ

ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՖԻՐԴՈՒՍ

ԹՈՒՆՅԱՆ ԼԱՐԻՍԱ

ԼԵՎՈՆՅԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՍՊՐԱՄ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԿԱՐՈ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀՐԱՆՈՒՇ

ՀԱՅԿՅԱՆ ՀԱՅԿ

ՀԱՐՈՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ

ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉ

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՍԵՐԳՈ

ՍԻՆԱՆՅԱՆ ԳԵՂԱՄ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ

Դեմ -3

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԱՀԵ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ

Ձեռնպահ -1

ԱԴԱՄՅԱՆ ԿԱՐԵՆ


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՍԼԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner