Այսօր: Ուրբաթ, 1 Մարտի 2024թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 346
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 142
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

ՆԱԽԱԳԻԾ 142


Զեկ. ԱՐԹՈՒՐ ՄՈՒՍԻԿՅԱՆ

ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2023Թ. ՀԱՄԱՐ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԸ, ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ, ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 10 ԵՎ 11 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման  մասին» Հայաստանի   Հանրապետության   օրենքի 18-րդ  հոդվածի 1-ին մասի  11-րդ և 28-րդ  կետերի, 28-րդ և 34-րդ հոդվածների, «Նորմատիվ  իրավական  ակտերի  մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին  մասի, «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի, Հայաստանի   Հանրապետության  «Աշխատանքային  օրենսգրքի» 178-րդ  հոդվածի պահանջներով, ինչպես նաև համայնքի ավագանու կանոնակարգով.

ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ Է

1 Հաստատել համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը,   Արարատի համայնքապետարանի  կառուցվածքը, աշխատակիցների  քանակը, հաստիքացուցակը, պաշտոնային  դրույքաչափերը համաձայն  կից N1 և N2 հավելվածների։
2
Սահմանել  և  հաստատել հավելավճար  համայնքային  ծառայության  տվյալ  պաշտոնի  ենթախմբին  համապատասխանող դասային  աստիճանից   բարձր  դասային  աստիճան  ունենալու համար՝ պաշտոնային դրույքաչափի 5% չափով:                                            
3
Սահմանել և հաստատել հավելավճար՝                            ՝                                                                            
   ա) Արարատի համայնքապետարանի աշխատակազմում / ներառյալ   միավորված 11 համայնքներում/ համայնքային ծառայության պաշտոններում
   աշխատած՝ 5-10 /հինգից տաս/ տարի աշխատանքային ստաժի դեպքում՝  դրույքաչափի 2%-ի չափով,                                                                                                                                                  
   բ) Արարատի համայնքապետարանի աշխատակազմում / ներառյալ միավորված 11 համայնքներում/ համայնքային ծառայության պաշտոններում
   աշխատած՝ 10 /տաս/ տարուց ավելի  աշխատանքային ստաժի դեպքում՝  դրույքաչափի 4%-ի չափով,                                                                                                                                       

4. Ուժը  կորցրած  ճանաչել 2022թվականի փետրվարի 4-ի  թիվ 10 և 11  որոշումները։

Հավելված  N 1

                                                                        Հաստատված  է համայնքի               
                               
       ավագանու
                                                                                                                                                          2022թ. նոյեմբերի 09 -ի  թիվ   128  որոշմամբ

                                                                                                                                                                          

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ԱՐԱՐԱՏԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

2023թ.

Կառուցվածքային  ստորաբաժանումներ

                                          

1.   Քարտուղարության, անձնակազմիկառավարման, տեղեկատվականտեխնոլոգիայիբաժին

2.  Ֆինանսատնտեսագիտական  բաժին

3.  Եկամուտների  հաշվառմանևհավաքագրման  բաժին

4.  Իրավաբանական բաժին

5.  Զարգացման ծրագրերի, կրթության, սպորտի, մշակույթի,   երիտասարդության ևառողջապահության  բաժին

6.  Գյուղատնտեսության ևբնապահպանության  բաժին

7.  Քաղաքաշինության, հողաշինության, տրանսպորտի և կոմունալ ծառայության բաժին

 

 

 

 

 

 

 

       ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      ԱՍԼԱՆ  ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 Հավելված  N 2

                           
                                                                         
Հաստատված  է  համայնքի  ավագանու                                                                                                                                                          2022թ. 09-ի  թիվ128որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ    ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ    ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ,  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  ԵՎ  ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ  2023թ.

  Աշխատակիցների թիվը՝ 126

հհ

Հաստիքի անվանումը

Հաստիքային միավոր

Պաշտոնային դրույքաչափը (հաստիքային միավորի համար)

Ընդհանուր աշխատավարձ

 

1

2

3

4

5

 

Համայնքային քաղաքական պաշտոններ

1

Համայնքի ղեկավար

1

460.000

460.000

 

2

Համայնքի ղեկավարի 1 տեղակալ

   1

370.000

370.000

 

3

Համայնքի ղեկավարի  տեղակալ

2

350.000

700.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

 

1.530.000

 

 

Համայնքային հայեցողական պաշտոններ

 

4

Համայնքի ղեկավարի  խորհրդական

2

250.000

500.000

 

5

Համայնքի ղեկավարի օգնական

2

230.000

460.000

 

6

Համայնքի ղեկավարի մամլո խոսնակ

1

200.000

200.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1.160.000

 

 

Համայնքային վարչական պաշտոններ

Վարչական ղեկավարներ

7

Արարատ

1

320.000

320.000

 

8

Ավշար

1

310.000

310.000

 

9

Արմաշ

1

300000

300000

 

10

Նոյակերտ

1

300.000

300.000

 

11

Սուրենավան

1

300.000

300.000

 

12

Զանգակատուն

1

300.000

300.000

 

13

Երասխավան

1

300.000

300.000

 

14

ՈՒրցալանջ

1

300.000

300.000

 

15

Պ.Սևակ

1

300.000

300.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9

 

2.730.000

 

Համայնքային ծառայության պաշտոններ

              16

Աշխատակազմիքարտուղար

1

360.000

360.000

              17

Աշխատակազմիքարտուղարիտեղակալ

1

340.000

340.000

Քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիայի բաժին

18

Բաժնի պետ

1

300.000

300.000

 

19

      Առաջատար մասնագետ

5

200.000

     1.000.000

 

20

Առաջին կարգի մասնագետ

2

170000

340.000

 

21

Գլխավոր մասնագետ /Արարատ, Ավշար/

2

250.000

500.000

 

22

Առաջատար մասնագետ/գյուղերում/

2

200.000

400.000

 

23

Առաջին կարգի մասնագետ /գյուղերում/

14

170.000

2.380.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

28

 

5.620.000

 

 

Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին

24

բաժնի պետ

1

300.000

300.000

 

25

գլխավոր մասնագետ

2

250.000

500.000

 

26

առաջատար մասնագետ

1

200.000

200.000

 

27

առաջին կարգի մասնագետ

1

170.000

170.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1.170.000

 

Եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին

28

բաժնի պետ

1

300.000

300.000

 

29

գլխավոր մասնագետ

1

250.000

250.000

 

30

առաջատար մասնագետ

2

200.000

400.000

 

31

առաջին կարգի  մասնագետ

1

170.000

170.000

 

 

Ընդամենը

5

 

1.120.000

 

                                         Իրավաբանական  բաժին

32

բաժնի պետ

1

300.000

300.000

 

33

34

գլխավոր մասնագետ                   Գլխավոր մասնագետ /ՔԿԱԳ/

1

1

250.000

166.500

250.000

166.500

 

35

առաջատար մասնագետ

1

200.000

200.000

 

36

առաջին կարգի  մասնագետ

1

170.000

170.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1.086.500

 

Զարգացմ0ան ծրագրերի, կրթության, սպորտի, մշակույթի,  երիտասարդության և առողջապահության բաժին

37

բաժնի պետ

1

300.000

300.000

 

38

Գլխավոր մասնագետ

1

250.000

250.000

 

39

Գլխավորմասնագետ

1

250.000

250.000

 

40

առաջատար մասնագետ սոց.ոլորտի

1

200.000

200.000

 

41

առաջին կարգի  մասնագետ

1

170.000

170.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1.170.000

 

Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժին

42

բաժնի պետ

1

300.000

300.000

 

43

գլխավոր մասնագետ

2

250.000

500.000

 

44

առաջատար մասնագետ

            1

200.000

200.000

 

45

առաջին կարգի  մասնագետ

1

170.000

170.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 

1.170.000

 

Քաղաքաշինության, հողաշինության, տրանսպորտի և կոմունալ ծառայության  բաժին

46

բաժնի պետ

1

300.000

300.000

 

47

գլխավոր մասնագետ

1

250.000

250.000

 

48

առաջատար մասնագետ

3

200.000

600.000

 

49

առաջին կարգի  մասնագետ

1

170.000

170.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

 

1.320.000

 

 

 

 

 

 

 

Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

50

Գործավար

1

160.000

160.000

 

51

Գործավար-օպերատոր

3

135.000

405.000

 

52

Վարորդ

2

220.000

440.000

 

53

Հավաքարար

2

110.000

220.000

 

54

տնտեսվար

1

150.000

150.000

 

55

բանվոր փականագործ

1

130.000

130.000

 

56

Մշակույթի տան պատասխանատու (գյուղերում)

8

100.000

800.000

 

57

Հավաքարար (գյուղերում)

9

100.000

900.000

 

58

Գրադարանավար (գյուղերում)

5

100.000

500.000

 

59

Օժանդակ  բանվոր (գյուղերում)

11

100.000

1.100.000

 

60

Էլեկտրիկ (գյուղերում)

3

100.000

300.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

46

 

5.105.000

 

 

Քաղաքացիական աշխատանք իրականացնող անձնակազմ

61

Անասնաբույժ

3

100.000

300.000

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

126

 

23.481.500

 

             

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՍԼԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԱՐԹՈՒՐ ՄՈՒՍԻԿՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ք․ Արարատ, Շահումյան 34
060-88-55-55
ararat.municipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53031354@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2081
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner