Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի  Արարատ համայնք
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Արարատ, 060-88-55-55, ararat.ararat@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2021թվականի N 051

ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 9/1 ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՄԱՍՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

      Ղեկավարվելով  Հայաստանի Հանրապետության «Քաղաքացիական օրենսգրքի»  188-րդ   հոդվածի   պահանջներով, ինչպես  նաև  Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության  18.05.2006թ.  <<Պետական  կամ  համայնքային հողամասերում  գտնվող  ինքնակամ  կառույցների  նկատմամբ  պետության  կամ  համայնքների  սեփականության  իրավունքի  պետական  գրանցման  կարգը  հաստատելու  մասին>> թիվ  731–Ն  և  Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության  18.05.2006թ. <<Ինքնակամ  կառույցների  օրինականացման  կարգը  հաստատելու մասին>> 912-Ն  որոշումների  դրույթներով  և  հաշվի  առնելով,  որ  Արարատ  քաղաքային  համայնքի  սեփականություն  հանդիսացող  0,07178 հա  մակերեսով հասարակական  կառուցապատման    հողամասում  ինքնակամ  կառուցված  941,5 քմ  ընդհանուր  մակերեսով երկհարկանի  հասարակական  շինությունը  ընդգրկված  չէ  համայնքային  նշանակության  քաղաքաշինական  համալիր  ծրագրերի  գոտում,  կառույցը պահպանելը  չի  խախտում  այլ  անձանց  իրավունքները  և  օրենքով  պահպանվող  շահերը,  վտանգ  չի  սպառնում  քաղաքացիների  կյանքին  ու  առողջությանը, այն  կառուցված  չէ  ՀՀ  <<Հողային  օրենսգրիքի>> 60-րդ  հոդվածով  սահմանված  հողամասերի  վրա,  ինչպես  նաև  ինժեներատրանսպորտային  օբյեկտների  օտարման  կամ  անվտանգության  գոտիներում,  կառուցված  չէ  քաղաքաշինական  նորմերի  և  կանոնների  էական  խախտումներով  և  չի  առաջացնում  հարկադիր  սերվիտուտ  պահանջելու  իրավունք.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

1.  Արարատ  քաղաքային  համայնքի  սեփականություն  հանդիսացող  Շահումյան   փողոց թիվ 9/1  շինության  հարակից
     տարածքում  0,07178 հա  մակերեսով հասարակական կառուցապատման  հողամասում  ինքնակամ  կառուցված  941,5
     քմ  մակերեսով  հասարակական շինության /երկհարկանի/ նկատմամբ  ճանաչել  Արարատի  քաղաքային  համայնքի 
     սեփականության  իրավունքը:     

2.  Վերը  նշված  ինքնակամ  կառուցված  հասարակական շինությունը  ճանաչել  օրինական`   համաձայն  սույն 
     որոշմանը  կից,  օրինական  ճանաչված  կառույցի  և  դրանով  զբաղեցված  ու  պահպանման  և  սպասարկման  համար       առանձնացված  հողամասի  հատակագծերի:                                            

3.  Օրինական  ճանաչված  անշարժ  գույքին`  941,5 քմ  մակերեսով  հասարակական  շինությանը /երկհարկանի/   և    դրանով  զբաղեցված, պահպանման  և  սպասարկման  համար  առանձնացված  0,07178  հա  մակերեսով  հողամասին         տրամադրել  հասցե  ք.Արարատ,  Շահումյան  փողոց  9/2 շինություն:           

4.  941,5 քմ մակերեսով հասարակական շինությունը /երկհարկանի/ և  դրանով  զբաղեցված,  պահպանման  և 

     սպասարկման  համար  առանձնացված  0,07178 հա  մակերեսով  հողատարածքը  գնման  նախապատվության 
     իրավունքով,  ուղղակի  վաճառքի  կարգով  առաջարկել  կառույցն  իրականացնող իրավաբանական անձին`      
     «ԱՐԱՐԱՏՇԻՆ» ՍՊԸ-ին:    

5.   ՀՀ Կառավարության  18.05.2006թ. թիվ  912–Ն  որոշման  4-րդ  և  35-րդ  կետերով  սահմանված  կարգի  և  արժեքների 
       համաձայն`

          ա/  շինության  օտարման  գին  սահմանել   941,5 քմ  x  11 700 դրամ = 11 015 550 դրամ      
           բ/         հողի     օտարման  գին  սահմանել   717,8 քմ  x  1 242 դրամ =   891 508 դրամ 

                                                                                                          ընդամենը`    11 907 058  դրամ

6.   ՀՀ Կառավարության  18.05.2006թ.  թիվ 912-Ն  որոշման  35.1 կետի  համաձայն  սահմանված  չափերով  ձևավորված      

     վաճառքի  գնին  հավելվում  են  տվյալ  միավորի  նկատմամբ  մինչև  օտարումը  պետության  կամ  համայնքի  անվամբ 
     գույքային  իրավունքների  պետական  գրանցման  համար  իրականացված  վճարները`  ընդամենը                  26 000   
     դրամ:                                                                                                                                                       

7.   «ԱՐԱՐԱՏՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից  15  աշխատանքային  օրվա  ընթացքում  գնման  նախապատվության  առաջարկը 

     չընդունելու  կամ  գնման  նախապատվության  առաջարկն  ընդունելուց  հետո  30-օրյա  ժամկետում  օրինականացված 
     կառույցի  և  դրա  համար  սահմանված  կարգով  առանձնացված  հողամասի  վաճառքի  գները  չվճարելու  դեպքում  5
     աշխատանքային  օրվա  ընթացքում  կրկին  ներկայացնել  գրավոր  առաջարկություն  անշարժ  գույքը  վարձակալելու 
     վերաբերյալ:  Վարձակալության   իրավունքից  ևս  հրաժարվելու  դեպքում  այն  տնօրինել  18.05.2006թ. թիվ    912-Ն
     որոշման 37-րդ կետով սահմանված կարգով:                                                                                                                                                                     

 8.  Սույն  որոշումից  ծագող  իրավունքները  ենթակա  են  պետական  գրանցման  օրենքով  սահմանված  կարգով:      

  

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ՀԱՅԿ ՀԱՅԿՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                        
ք.Արարատ