Այսօր: Չորեքշաբթի, 26 Հունիսի 2019թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 186
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
 
Ավագանու որոշում N 51-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արարատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնք
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ, (0234)44747, ararat.ararat@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

23 նոյեմբերի 2018 թվականի N 51-Ն

ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2019Թ. ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով  «Տեղականինքնակառավարմանմասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի   18-րդհոդվածի 18-րդ, 38-րդ  հոդվածի  2-րդ  կետերով,   «Տեղական   տուրքերի  և  վճարներիմասին»    Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  պահանջներով,  ինչպես  նաև  համայնքի  ավագանու  կանոնակարգով.

1. Արարատ   քաղաքային  համայնքում   2019թ.  համար  սահմանել  տեղական  տուրքերի  և  վճարների  հետևյալ  դրույքաչափերը`

1.1Համայնքի  վարչական  տարածքում  շենքերի,  շինությունների,  քաղաքաշինական  այլ  օբյեկտների  /այդ  թվում`  ոչ  հիմնական/  շինարարության,  վերակառուցման,  ուժեղացման,  վերականգնման,  արդիականացման,  բարեկարգման  աշխատանքները  /բացառությամբ`  Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված`  շինարարության  թույլտվություն  չպահանջվող  դեպքերի/  իրականացնելու  նպատակով    շինարարության  թույլտվության,  իսկ  ոչ  հիմնական  շինարարությունների  մասով`  տեղադրման  թույլտվության  համար,  ինչպես  նաև  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  հաստատված  ճարտարապետաշինարարական    նախագծին  համապատասխան`  նոր  շենքերի, շինությունների  /ներառյալ` ոչ  հիմնական/  շինարարության  թույլտվության  համարտեղական  տուրք  սահմանել`

 ա. հիմնական  օբյեկտների  համար`  մինչև  300մ2    ընդհանուր  մակերես  ունեցող  անհատական  բնակելի  /այդ  թվում`  այգեգործական /ամառանոցային/  տների,  ինչպես  նաև    մինչև  200մ2   ընդհանուր   մակերես   ունեցող   հասարակական  և   արտադրական     նշանակության     օբյեկտների   համար – 15,0 հազ. դրամ,  այլ  օբյեկտների  համար`  201մ2  մինչև  500մ2    - 30,0 հազ. դրամ     

                                               501 մ2  մինչև  1000 մ2  - 50,0 հազ. դրամ     

                                              1001մ2  մինչև  3000 մ2  - 50,0 հազ. դրամ

                                              3001մ2   և ավելի            - 100,0հազ. դրամ

    բ.  ոչ  հիմնական  շինությունների  տեղադրման  համար  /մինչև   20 մ2  ընդհանուր  մակերես  ունեցող      օբյեկտներ/   -   3,0 հազ. դրամ,  20 մ2  և  ավելի  մակերես  ունեցող  օբյեկտների  համար  -  5,0 հազ. դրամ:

1.2Համայնքի  վարչական  տարածքում  շենքերի, շինությունների,  քաղաքաշինական  այլ  օբյեկտներիվերակառուցման,  ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման  աշխատանքների /բացառությամբ`    Հայաստանի Հանրապետությանօրենսդրությամբ  սահմանված` շինարարության  թույլտվություն  չպահանջվող  դեպքերի/ համար,  եթե  սահմանված  կարգով  հաստատված  ճարտարապետաշինարարականնախագծով  չի  նախատեսվում  կցակառույցների, վերակառույցների,  շենքի  գաբարիտային  չափերն  ընդլայնողայլ  կառույցների  /այդ  թվում` ստորգետնյա/ հետևանքով  օբյեկտի  ընդհանուր  մակերեսի  ավելացում  կամ  շենքերի  գործառնական  նշանակությանփոփոխություն   - 3,0 հազ. դրամ:

1.3Համայնքի  վարչական  տարածքում  շենքերի,  շինությունների,  քաղաքաշինական  այլ  օբյեկտներիքանդման    թույլտվության  համար  -  5,0 հազ. դրամ:

1.4  Համայնքի  տարածքում  ոգելիցև  ալկոհոլային   խմիչքների    արտադրանքի  վաճառքիթույլտվության  համար       տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար  սահմանել. 

·         մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում -  4500 դրամ

·         26քմ-ից մինչև  50քմ  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում - 5500 դրամ

·         51քմ-ից  մինչև 100քմ  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 7000 դրամ

·         101քմ-ից մինչև  200քմ   ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 10500 դրամ

·         201քմ-ից  մինչև  500քմ    ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 13000 դրամ

·         501քմ-ից ավելի  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 23000 դրամ

1.5  Համայնքի  տարածքում  ծխախոտի  արտադրանքի  վաճառքի թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար  սահմանել 

·         մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում -  3000դրամ

·         26քմ-ից մինչև  50քմ  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում - 5500 դրամ

·         51քմ-ից  մինչև 100քմ  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 7000 դրամ

·         101քմ-ից մինչև  200քմ   ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 10500 դրամ

·         201քմ-ից  մինչև  500քմ    ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 13000 դրամ

·         501քմ-ից ավելի  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 23000 դրամ

1.6  Համայնքի  վարչական տարածքում իրավաբանական  անձանց  և  անհատ  ձեռնարկատերերին  «Առևտրի և  ծառայությունների  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքով   սահմանված  բացօթյա  առևտուր  կազմակերպելու  թույլտվության  համար   յուրաքանչյուր  օրվա  համար  175 դրամ`  1քմ-ի  համար:

 

 

1.7   Համայնքի   տարածքում  առևտրի,  հանրային  սննդի,  զվարճանքի, շահումով  խաղերի  ևվիճակախաղերի  կազմակերպման  օբյեկտներին,  բաղնիքներին  /սաունաներին/  և  խաղատներին    ժամը  2400  -ից  հետո  աշխատելու  թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  օրացուցային  տարվա  համար   սահմանել.

    ա.  առևտրի  օբյեկտների  համար   - 25,0 հազ. դրամ

     բ.  հանրային  սննդի  և  զվարճանքի  օբյեկտների  համար  - 50,0 հազ. դրամ

     գ.  բաղնիքների /սաունաների/  համար  - 200,0 հազ. դրամ

     դ.  խաղատների  կազմակերպման  համար  - 500,0 հազ. դրամ

     ե.  շահումով  խաղերի  կազմակերպման  համար – 250,0 հազ. դրամ

     զ.  վիճակախաղերի  կազմակերպման  համար  -  100,0 հազ. դրամ

1.8Համայնքի  տարածքում   յուրաքանչյուր  ամսվա  համար արտաքինգովազդ  տեղադրելու  թույլտվության  համար   մեկ քառակուսի  մետրի  տեղական    տուրքը       սահմանել`

  ա/  ալկոհոլային  սպիրտի  պարունակությունը  մինչև 20 ծավալային  տոկոս/  արտադրանք  գովազդող  արտաքին  գովազդի  համար – 1,0 հազ.  դրամ;

  բ/  թունդ  ալկոհոլային  /սպիրտի  պարունակությունը 20 և ավելի  ծավալային  տոկոս  արտադրանք  գովազդող  արտաքին  գովազդի  համար – 1750 դրամ;

  գ/   այլ  արտաքին  գովազդի  համար  -  750 դրամ;

  դ/   դատարկ   գովազդային     վահանակների     համար -  187,5դրամ:

1.9 Համայնքի   տարածքում  մարդատար  տաքսու  /բացառությամբ  երթուղային  տաքսիների  ծառայություն  իրականացնելութույլտվության  համար/ տեղականտուրքըընթացիկ  տարվա  համարսահմանել  5,0 հազ. դրամ՝  յուրաքանչյուր մեքենայի համար: 

1.10Համայնքի   տարածքում  հեղուկ  վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ  առևտրի  կետերում  հեղուկ  վառելիքի   և /կամ/   սեղմված  բնական  կամ  հեղուկացված   նավթային  գազերի   և տեխնիկական   հեղուկների   վաճառքի  թույլտվությանհամար   տեղական  տուրքը  ընթացիկ   տարվահամար սահմանել  100,0 հազ. դրամ:          
1.11  Խանութներում, կրպակներում
  տեխնիկական  հեղուկների  վաճառի թույլտվության  համար տեղական  տուրքը  ընթացիկ   տարվա  համար  սահմանել   30,0 հազ. դրամ:       
1.12Համայնքի  տարածքումթանկարժեքմետաղներիցպատրաստվածիրերիմանրածախ առուվաճառքի թույլտվության  համար   տեղական  տուրք    ընթացիկ   տարվա   համար  սահմանել   - 50,0 հազ. դրամ

1.13  Համայնքի  տարածքում  հանրային  սննդի  կազմակերպման  և  իրացման  թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար  սահմանվում  է`

     
             Հիմնական  շինությունների  ներսում.

·         մինչև 26քմ -ի    դեպքում -  5000դրամ

·         26քմ-ից մինչև  50քմ  դեպքում -5500 դրամ

·         51քմ-ից  մինչև 100քմ-ի     դեպքում – 10500 դրամ

·         101քմ-ից մինչև  200քմ-ի     դեպքում – 15500 դրամ

 

·         201քմ-ից  մինչև  500քմ-ի       դեպքում – 20500 դրամ

·         501քմ-ից ավելի    դեպքում – 30500 դրամ

Ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում.

·         մինչև 26քմ -ի    դեպքում -  1000դրամ

·         26քմ-ից մինչև  50քմ -ի   դեպքում -1500 դրամ

·         51քմ-ից  մինչև 100քմ-ի     դեպքում – 2500 դրամ

·         101քմ-ից մինչև  200քմ-ի     դեպքում – 4500 դրամ

·         201քմ-ից  մինչև  500քմ-ի       դեպքում – 8500 դրամ

·         501քմ-ից ավելի    դեպքում –  15500 դրամ

1.14 Համայնքի  անվանումը  ֆիրմային  անվանումներում  օգտագործելու  թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  օրացուցային   տարվա  համար  սահմանել  50,0 հազ. դրամ:

2. Արարատ  քաղաքային  համայնքում  2019թ  համար  սահմանել  տեղական  վճարների  հետևյալ   դրույքաչափերը՝.

2.1  Համայնքի  արխիվից  փաստաթղթերի  պատճեններ  և  կրկնօրինակներ  տրամադրելու  համար  տեղական  վճար  ընթացիկ  տարվա  համար  սահմանել  -  1,0 հազ.դրամ:   

2.2  Համայնքում  կազմակերպված  մրցույթներին  և  աճուրդներին  մասնակցելու  համար  սահմանել  տեղական  վճար  - 3,0 հազ. դրամ:

  Հիմք  ընդունելով«Տեղական   տուրքերի  և  վճարներիմասին» Հայաստանի Հանրապետության   օրենքի  12-րդ  հոդվածի  2-րդ կետը՝  սույն   որոշման    1-ին  կետի  1.4-րդ,  1.5-րդ, 1.6-րդ, 1.8-րդ,      1.9-րդ , 1.10-րդ, 1.11-րդ   և  1.14-րդ  ենթակետերով   ընդունված  դրույքաչափերի  վրա  կիրառվել   է  0,5 գործակիցը:


Կողմ -9

ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ ՌՈՄԱ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՀԱՅԿ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱԶԱՏ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՆԴՐԵՅ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐԻԿ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԶԻՆԱ

ՓԱՆՈՍՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ՀԱՅԿ ՀԱՅԿՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Նիստ


  • Կարծիքներ

 
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2019 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner