Այսօր: Չորեքշաբթի, 26 Հունիսի 2019թ.
Արարատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 89
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
 
Ավագանու որոշում N 57-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արարատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնք
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ, (0234)44747, ararat.ararat@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

26 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 57-Ն

ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018Թ. ՆԵՅԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 51-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով  «Տեղականինքնակառավարմանմասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի        18-րդհոդվածի 18-րդ, 38-րդ  հոդվածի  2-րդ  կետերով,   «Տեղական   տուրքերի  և  վճարներիմասին»    Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  պահանջներով,  ինչպես  նաև  համայնքի  ավագանու  կանոնակարգով. 

  ԱՐԱՐԱՏԻ   ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԱՎԱԳԱՆԻՆ

          ՈՐՈՇՈւՄԷ`

1. Արարատ   քաղաքային  համայնքում   2019թ.  համար  սահմանել  տեղական  տուրքերի  և  վճարների  հետևյալ  դրույքաչափերը`

1.1Համայնքի  վարչական  տարածքում  շենքերի,  շինությունների,  քաղաքաշինական  այլ  օբյեկտների  /այդ  թվում`  ոչ  հիմնական/  շինարարության,  վերակառուցման,  ուժեղացման,  վերականգնման,  արդիականացման,  բարեկարգման  աշխատանքները  /բացառությամբ`  Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված`  շինարարության  թույլտվություն  չպահանջվող  դեպքերի/  իրականացնելու  նպատակով    շինարարության  թույլտվության,  իսկ  ոչ  հիմնական  շինարարությունների  մասով`  տեղադրման  թույլտվության  համար,  ինչպես  նաև  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  հաստատված  ճարտարապետաշինարարական    նախագծին  համապատասխան`  նոր  շենքերի, շինությունների  /ներառյալ` ոչ  հիմնական/  շինարարության  թույլտվության  համարտեղական  տուրք  սահմանել`

    ա. հիմնական  օբյեկտների  համար`  մինչև  300մ2    ընդհանուր  մակերես  ունեցող  անհատական  բնակելի  /այդ  թվում`  այգեգործական /ամառանոցային/  տների,  ինչպես  նաև    մինչև  200մ2   ընդհանուր   մակերես   ունեցող   հասարակական  և   արտադրական     նշանակության     օբյեկտների   համար – 15,0 հազ. դրամ,  այլ  օբյեկտների  համար`  201մ2  մինչև  500մ2    - 30,0 հազ. դրամ                                          

                                               501 մ2  մինչև  1000 մ2  - 50,0 հազ. դրամ     

                                              1001մ2  մինչև  3000 մ2  - 50,0 հազ. դրամ

                                              3001մ2   և ավելի            - 100,0հազ. դրամ

    բ.  ոչ  հիմնական  շինությունների  տեղադրման  համար  /մինչև   20 մ2  ընդհանուր  մակերես 

 ունեցող      օբյեկտներ/   -   3,0 հազ. դրամ,  20 մ2  և  ավելի  մակերես  ունեցող  օբյեկտների  համար  -  5,0 հազ. դրամ:

1.2Համայնքի  վարչական  տարածքում  շենքերի, շինությունների,  քաղաքաշինական  այլ  օբյեկտներիվերակառուցման,  ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման  աշխատանքների /բացառությամբ`    Հայաստանի Հանրապետությանօրենսդրությամբ  սահմանված` շինարարության  թույլտվություն  չպահանջվող  դեպքերի/ համար,  եթե  սահմանված  կարգով  հաստատված  ճարտարապետաշինարարականնախագծով  չի  նախատեսվում  կցակառույցների, վերակառույցների,  շենքի  գաբարիտային  չափերն  ընդլայնողայլ  կառույցների  /այդ  թվում` ստորգետնյա/ հետևանքով  օբյեկտի  ընդհանուր  մակերեսի  ավելացում  կամ  շենքերի  գործառնական  նշանակությանփոփոխություն   - 3,0 հազ. դրամ:

1.3Համայնքի  վարչական  տարածքում  շենքերի,  շինությունների,  քաղաքաշինական  այլ  օբյեկտներիքանդման    թույլտվության  համար  -  5,0 հազ. դրամ:

1.4  Համայնքիվարչական  տարածքում  ոգելիցև  ալկոհոլային   խմիչքների    արտադրանքի  վաճառքիթույլտվության  համար       տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար  սահմանել. 

·         մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում -  4500 դրամ

·         26քմ-ից մինչև  50քմ  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում - 5500 դրամ

·         51քմ-ից  մինչև 100քմ  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 7000 դրամ

·         101քմ-ից մինչև  200քմ   ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 10500 դրամ

·          201քմ-ից  մինչև  500քմ    ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 13000 դրամ

·         501քմ-ից ավելի  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 23000 դրամ

1.5  Համայնքի  վարչական  տարածքում  ծխախոտի  արտադրանքի  վաճառքի թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար  սահմանել 

·         մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում -  3000դրամ

·         26քմ-ից մինչև  50քմ  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում - 5500 դրամ

·         51քմ-ից  մինչև 100քմ  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 7000 դրամ

·         101քմ-ից մինչև  200քմ   ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 10500 դրամ

·         201քմ-ից  մինչև  500քմ    ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 13000 դրամ

·         501քմ-ից ավելի  ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական  և  ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում վաճառքի  կազմակերպման   դեպքում – 23000 դրամ

 1.6  Համայնքի  վարչական տարածքում իրավաբանական  անձանց  և  անհատ  ձեռնարկատերերին  «Առևտրի և  ծառայությունների  մասին» Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքով   սահմանված  բացօթյա  առևտուր  կազմակերպելու  թույլտվության  համար   յուրաքանչյուր  օրվա  համար  175 դրամ`  1քմ-ի  համար:

1.7   Համայնքի  վարչական   տարածքում  առևտրի,  հանրային  սննդի,  զվարճանքի, շահումով  խաղերի  ևվիճակախաղերի  կազմակերպման  օբյեկտներին,  բաղնիքներին  /սաունաներին/  և  խաղատներին    ժամը  2400  -ից  հետո  աշխատելու  թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  օրացուցային  տարվա  համար   սահմանել.

    ա.  առևտրի  օբյեկտների  համար   - 25,0 հազ. դրամ,

     բ.  հանրային  սննդի  և  զվարճանքի  օբյեկտների  համար  - 50,0 հազ. դրամ,

     գ.  բաղնիքների /սաունաների/  համար  - 200,0 հազ. դրամ,

     դ.  խաղատների  կազմակերպման  համար  - 500,0 հազ. դրամ,

     ե.  շահումով  խաղերի  կազմակերպման  համար – 250,0 հազ. դրամ,

     զ.  վիճակախաղերի  կազմակերպման  համար  -  100,0 հազ. դրամ,

1.8Համայնքի  վարչական  տարածքում   յուրաքանչյուր  ամսվա  համար արտաքինգովազդ  տեղադրելու  թույլտվության  համար   մեկ քառակուսի  մետրի  տեղական    տուրքը       սահմանել`

  ա/  ալկոհոլային  սպիրտի  պարունակությունը  մինչև 20 ծավալային  տոկոս/  արտադրանք  գովազդող  արտաքին  գովազդի  համար – 1,0 հազ.  դրամ,

  բ/  թունդ  ալկոհոլային  /սպիրտի  պարունակությունը 20 և ավելի  ծավալային  տոկոս  արտադրանք  գովազդող  արտաքին  գովազդի  համար – 1750 դրամ,

  գ/   սոցիալական  գովազդի  համար  - 0 դրամ

  դ/   դատարկ   գովազդային     վահանակների     համար -  187,5դրամ,

  ե/ եթե  արտաքին  գովազդ   տարածող   գովազդակիրը   տեղաբաշխել  և  տարածել  է  իր  կազմակերպության   գովազդը   -   75 դրամ:                 

1.9 Համայնքի վարչական տարածքում  մարդատար  տաքսու  /բացառությամբ  երթուղային  տաքսիների  ծառայություն  իրականացնելութույլտվության  համար/ տեղականտուրքըօրացուցային    տարվա  համարսահմանել  5,0 հազ. դրամ՝  յուրաքանչյուր մեքենայի համար:  

1.10Համայնքի  վարչական  տարածքում  հեղուկ  վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի  վաճառքի  թույլտվությանհամար   տեղական  տուրքը օրացուցային    տարվահամար սահմանել  100,0 հազ. դրամ:     
1.11  Համայնքի  վարչական  տարածքում  գտնվող  խանութներում  և կրպակներում
   հեղուկ վառելիքի, սեղմված  բնական  կամ  հեղուկացված  նավթային  գազերի, մանրածախ  առևտրի 

կետերում   կամ  ավտոմեքենաների, տեխնիկական  սպասարկման  և  նորոգման   ծառայության      օբյեկտներում  տեխնիկական  հեղուկների  վաճառի թույլտվության  համար՝  օրացուցային  տարվա  համար՝   30,0 հազ. դրամ:

1.12Համայնքի վարչական  տարածքումթանկարժեքմետաղներիցպատրաստվածիրերիմանրածախ առուվաճառքի թույլտվության  համար   տեղական  տուրք   օրացուցային    տարվա   համար  սահմանել   - 50,0 հազ. դրամ

1.13  Համայնքի  վարչական  տարածքում  հանրային  սննդի  կազմակերպման  և  իրացման  թույլտվության  համար  տեղական  տուրքը  յուրաքանչյուր  եռամսյակի  համար  սահմանվում  է` 

    
             Հիմնական  շինությունների  ներսում.

·         մինչև 26քմ -ի    դեպքում -  5000դրամ

·         26քմ-ից մինչև  50քմ  դեպքում -5500 դրամ

·         51քմ-ից  մինչև 100քմ-ի     դեպքում – 10500 դրամ

·         101քմ-ից մինչև  200քմ-ի     դեպքում – 15500 դրամ

·         201քմ-ից  մինչև  500քմ-ի       դեպքում – 20500 դրամ

·         501քմ-ից ավելի    դեպքում – 30500 դրամ

Ոչ  հիմնական   շինությունների  ներսում.

 

·         մինչև 26քմ -ի    դեպքում -  1000դրամ

·         26քմ-ից մինչև  50քմ -ի   դեպքում -1500 դրամ

·         51քմ-ից  մինչև 100քմ-ի     դեպքում – 2500 դրամ

·         101քմ-ից մինչև  200քմ-ի     դեպքում – 4500 դրամ

·         201քմ-ից  մինչև  500քմ-ի       դեպքում – 8500 դրամ

·         501քմ-ից ավելի    դեպքում –  15500 դրամ

1.14 Համայնքի  խորհրդանիշերը ¥զինանշան, անվանում ¤,  որպես  օրենքով  գրանցված   ապրանքային  նշան,  ապրանքների  արտադրության,  աշխատանքների կատարման, ծառայությունների   մատուցման  գործընթացներում   օգտագործելու   թույլտվության  համար՝  օրացուցային  տարվա  համար     50,0 հազ. դրամ:

2. Արարատ  քաղաքային  համայնքում  2019թ  համար  սահմանել  տեղական  վճարների  հետևյալ   դրույքաչափերը՝.

2.1  Համայնքի  տարածքում  շենքի  կամ  շինության  արտաքին  տեսքը   փոփոխող  վերակառուցման  աշխատանքները  կատարելու  հետ  կապված  տեխնիկատնտեսական  պայմաններ  մշակելու  և  հաստատելու  համար՝  համայնքի  մատուցած  ծառայությունների  դիմաց   փոխհատուցման  վճար ահմանել  - 3000 դրամ,

2.2. Ճարտարապետաշինարարական  նախագծային  փաստաթղթերով  նախատեսված  աշխատանքներն  ավարտելուց  հետո  շահագործման  թույլտվության  ձևակերպման  համար  համայնքի  մատուցած  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  վճար  սահմանել  - 3000 դրամ

2.3.   Համայնքի  տնօրինության  և  օգտագործման  ներքո  գտնվող  հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և  վարձակալության տրամադրելու  դեպքում փաստաթղթերի ¥փաթեթի¤ նախապատրաստման  համար՝  համայնքի  մատուցած  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  վճար  սահմանել  -5000 դրամ,

2.4.   Համայնքի  կողմից  կազմակերպվող  մրցույթների  և  աճուրդների  մասնակցության  համար ՝ համայնքի  մատուցած  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  վճար  սահմանել  - 3000 դրամ,

 

2.5.   Համայնքի  կողմից  աղբահանության  վճար  վճարողների  համար  աղբահանության  աշխատանքները  կազմակերպելու  համար  աղբահանության  վճար  սահմանել – 180 դրամ՝ յուրաքանչյուր  բնակչի  համար,

2.6.   Համայնքի  կողմից  իրավաբանական  անձանց   կամ  անհատ  ձեռնարկատերերին  շինարարական  և  խոշոր  եզրաչափի  աղբի  հավաքման  և  փոխադրման,  ինճպես  նաև  աղբահանության  վճար  վճարողներին  շինարարական  և  խոշոր  եզրաչափի  աղբի  ինքնուրույն  հավաքման  և  փոխադրման  թույլտվության  համար  աղբահանության  վճարը  սահմանել՝                                                                                            ա/  ըստ  ծավալի`  մեկ  խորանարդ   մետր  աղբի  համար    - 3000 /երեք հազար/   դրամ

  բ/   ըստ  զանգվածի`  մեկ  տոննաաղբի  համար   -  5000 /հինգ հազար/  դրամ,

2.7.   Համայնքի  կողմից  կառավարվող  բազմաբնակարան  շենքերի  ընդհանուր բաժնային  սեփականության  պահպանման  պարտադիր  նորմերի  կատարման  համար  համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով  մատուցված  ծառայությունների  դիմաց   2   համար  փախհատուցման  վճար  սահմանել -  7 դրամ,

2.8. Համայնքի  ենթակայության  մանկապարտեզների  ծառայությունից  օգտվողների համար  համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով  մատուցված  ծառայությունների  դիմաց  փոխհատուցման  ամսեկան վճար   սահմանել՝   3500 (երեք  հազար հինգ հարյուր)  դրամ՝  Արարատ   քաղաքային   համայնքի   երեխաների  համար,  5000 (հինգ  հազար)  դրամ՝   Արարատ  քաղաքի հարակից  համայնքների   երեխաների  համար,

2.9.  Համայնքի  ենթակայության  արտադպրոցական դաստիարակության  հաստատությունների ¥երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ  և  այլն¤ ծառայություններից  օգտվողների  համար  համայնքի  կողմից  կամ  համայնքի  պատվերով   մատուցված  ծառայությունների  դիմաց  փախհատուցման  վճար  սահմանել՝                                                                                                                                

1. Դաշնամուր  և  լարային  գործիքներ     I – VII    դասարանների    համար   - 40000դրամ

                                                                           VIII  - XI  դասարանների    համար   - 65000դրամ

2. Ակորդեոնի   բաժին                                    I – V       դասարանների    համար   - 25000դրամ

3.         Նկարչական  բաժին                           I -- V      դասարանների     համար  - 20000դրամ

4.        Պարի   բաժին                                                                                                        - 20000դրամ

5.         Քանոն`  պետ.պատվերից  դուրս  սովորող   երեխաների  համար

                                                                               I -- V     դասարանների    համար    - 40000 դրամ

                                                                                VI  -IX    դասարանների    համար    - 65000դրամ

2.10.  Համայնքի  արխիվից  փաստաթղթերի  պատճեններ  տրամադրելու  համար  մեկ  փաստաթղթի  համար  փոխհատուցման  վճար  սահմանել  - 1000 դրամ

2.11. Սահմանել   համայնքի  տարածքում  անասնաբույժի  կողմից  մատուցվող  վճարովի  անասնաբուժական  ծառայությունների առաջարկվող  ցանկը  և  գնացուցակը.

ա/ կենդանիների  հիվանդությունների   բուժման  կանխարգելման հարցերով  խորհրդատվություն -500դրամ    

բ/ ծննդօգնություն

գ/ թեթև  միջամտություն - 1000 դրամ

դ/ ծանր  միջամտություն  - 5000 դրամ                                                                                                                           

ե/ վարակիչ  հիվանդությունների  նկատմամբ  կենդանիների                                                         իմունականխարգելիչ պատվաստումներ և արյունախում կամ այլ նմուշառում կախված կենդանատեսակներից    / բացառությամբ «գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» պետական ծրագրում ընդգրկված հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների/                                  
                                                                                                                                         - 100 դրամ /մանր կենդ/                                                                                                                                      
                                                                                                              -200 դրամ/խոշոր կենդ./

 զ/ կենդանիների  արտաքին  և ներքին   մակաբույծների դեմ  պայքար  -  200 դրամ                                                                                    

է/  ախտահանություն  -  1 մ2  200 դրամ                                   

 ը/ միջատազերծում /դեզինսեկցիա/   -  1 մ2  100 դրամ                                                                                                     

թ/ կրծողների ոչնչացում /դեռատիզացիա/  -    1 մ2  200դրամ                                                                                                        

ժ/ արհեստական սերմնավորում -  5000 դրամ                                                                                                              

ի/ կենդանու  հերձում   - 1000 դրամ/մանր կենդ./                                                                                                                                                             

                                             3000 դրամ /խոշոր կենդ./    

լ/ կենդանաբուժում /յուրաք. այցելություն/   -  1000 դրամ                                                                                         

խ/ կենդանիների  նախասպանդային  զննում  -    1000 դրամ/մանր կենդ./                                                                                                                                                            
                                                                                          2000 դրամ /խոշոր կենդ./   

 ծ/  կենդանիների  հետսպանդային  զննում        -   1000 դրամ/մանր կենդ./                                                                                                                                                             
                                                                                           2000 դրամ /խոշոր կենդ./   

   Ծանոթություն.                                                                                                                                                                    

   Հիմք  ընդունելով  «Տեղական   տուրքերի  և  վճարներիմասին» Հայաստանի Հանրապետության   օրենքի  12-րդ  հոդվածի  2-րդ կետը՝  սույն   որոշման    1-ին  կետի  1.4-րդ,  1.5-րդ, 1.6-րդ, 1.8-րդ,      1.9-րդ , 1.10-րդ, 1.11-րդ   և  1.14-րդ  ենթակետերով   ընդունված  դրույքաչափերի  վրա  կիրառվել   է  0,5 գործակիցը:

           
3. Ուժը  կորցրած  ճանաչել  Արարատ  քաղաքային  համայնքի  ավագանու  2018թ.-ի  նոյեմբերի  23-ին   կայացրած  թիվ  45-Ն,  թիվ  46-Ն  և  թիվ  47-Ն  որոշումները:


Կողմ -10

ԳԵՂԱՄՅԱՆ ԳԵՂԱՄ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐԱՄ

ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱԶԱՏ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՆԴՐԵՅ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐԻԿ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԶԻՆԱ

ՓԱՆՈՍՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ՀԱՅԿ ՀԱՅԿՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Նիստ


  • Կարծիքներ

 
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2019 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner